Portrætter af 10 kommunister

Bogen er en samling biografiske portrætter af kendte og ukendte danske kommunister – enten direkte medlemmer af eller i hvert fald tæt på det danske kommunistparti. Portrætter af 10 kommunister, skrevet af historikeren Morten Thing, udkom oprindeligt i 1995 på forlaget Tiderne Skifter.

De biograferede Marie Nielsen, Niels Johnsen, Konrad Simonsen, Martin Andersen Nexø, Anders Christensen, Rudolf Broby Johansen, Børge Houmann, Ebbe Neergaard, Mogens Fog og Hans Scherfig. Som personer spænder de vidt med hensyn til både deres sociale baggrund og deres type af engagement i kommunismen. 

Bogen kan læses som et stykke politisk historie, men Portrætter af 10 kommunister er også et stykke dansk intellektuel historie – både i betydningen ‘de intellektuelles historie’ og i betydningen ‘tankeformernes historie’. Samtlige biograferede personer formulerede sig kritisk indad i kommunistpartiet og op imod samfundets herskende tanker. Endelig er bogen også en refleksion over biografien som genre. I et efterskrift fremlægger Morten Thing en række overvejelser over, hvad man kan bruge en biografi til – og hvorfor biografier dyrkes med så stor forkærlighed og er så populære.

  • Antal sider304
  • ISBN9788702273106
  • Udgave1
  • Udgivelsesdato19.11.2018
PRIS49,00 kr.

Find den hos

Forfatter

Morten Thing

Morten Thing (f. 1945) Forskningsbibliotekar, dr.phil.

Jeg er uddannet litterat og har undervist på universiteterne i København og Roskilde i litteratur og kulturhistorie. Jeg var 1969-82 redaktør af 14-dagesbladet politisk revy og fra 1982-90 litteraturanmelder ved Information, 1990-94 på Politiken. Jeg er ansat på Roskilde Universitetsbibliotek som lektor og forskningsbibliotekar, hvor jeg tager mig af litteratur, sprog, medier og journalistik. En bibliografi over artikler og bøger, jeg har skrevet indtil 2006, kan læses på: http://www.rub.ruc.dk/rub/omrub/skrserie/skr45.pdf

De bøger, jeg har skrevet eller udgivet de sidste tyve år, omfatter bl.a.:

Rud. Broby: Blod og Forsvarstale for Blod, politisk revy, Kbh. 1988.

1. maj 1890. Et dokumen­tarium (med Flemming Hemmersam), SFAH, Kbh. 1990

Venskab og revolution. Martin Ander­sen Nexøs og Marie Nielsens venskab og politiske virke 1918-24 (med Børge Houmann), SFAH, Kbh., 1991

Kommunismens kultur. DKP og de intellektuelle 1918-1960, Tiderne Skifter, Kbh. 1993.

Barndommens land. Århundredets børn i billeder (med Søren Vinterberg), Asche­houg, Kbh. 1994.

Portrætter af 10 kommunister, Tiderne Skifter, Kbh. 1996.

Hans Kirks mange ansigter. En biografi, Gyldendal, Kbh. 1997.

Intet er umuligt for Vorherre og en blikkenslager. Træk af Rør- og Blikkenslagernes Fagforenings historie 1873-1998, Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873, Kbh. 1998.

Næste år i Jerusalem, Aschehoug, Kbh. 1999.

Pornografiens historie i Danmark, Aschehoug, Kbh. 1999.

Den historiske jøde. Essays & ordbog, Forum, Kbh. 2001.

Guldet fra Moskva. Finansieringen af de nordiske kommunistpartier 1917-1990, Forum, Kbh. 2001.

Anti. Begreberne antikommunisme - antisemitisme og deres historie, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 41, Roskilde 2003.

Frederik Dreier: Samlede skrifter, bd. 1-5 (med Hanne Nørregaard Posselt, Niels Finn Christiansen, Pernille Stenner), Det Danske Sprog- og Litteraturselskab/C.A. Reitzel, Kbh. 2003.

Frederik Dreier og samfundets reform (med Hanne Nørregaard Posselt, Niels Finn Christiansen, Pernille Stenner), Tiderne Skifter, Kbh. 2003.

Jiddish bogfortegnelse, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 44, Roskilde 2004.

Jiddishland i København. Den jødiske indvandring 1905-14, Nemos Bibliotek, Kbh. 2005.

Alfred Nossig (1864-1943) – en mærkelig mand. Et essay om jødisk modernitet, Skriftserie fra Roskilde Universitetsbibliotek nr. 46, Roskilde 2006.

De russiske jøder i København 1882-1943, Gyldendal, Kbh. 2008.

Min mors historie, Nemos Bibliotek, Kbh. 2009.