Gyldendals generalforsamling 2023

Livestreaming 13. april kl. 15.30

DAGSORDEN

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af årsrapport for 2022 til godkendelse
 4. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
 5. Forslag om anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport
 6. Forslag fra bestyrelsen:
  6.1 Godkendelse af bestyrelsens vederlag for 2023
  6.2 Forlængelse af bemyndigelse til køb af egne aktier
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt