Tor Nørretranders

Beskrivelse

Tor Nørretranders, født 1955, er forfatter og videnskabsjournalist, kendt for sin formidling og kritiske diskussion af en række nybrud inden for naturvidenskaberne i 1980'erne og 1990'erne.

Især bogen DET UDELELIGE. NIELS BOHRS AKTUALITET I FYSIK, MYSTIK OG POLITIK fra 1985, tv-udsendelserne HVÆLV - VIDENSKABENS VERDENSBILLEDE fra 1986 og bestselleren Mærk Verden. En beretning om bevidsthed (1991) gjorde Nørretranders kendt som fornyer af den populærvidenskabelige genre. Med sine dristige tolkninger af ny viden har han været med til at skabe interesse for de moralske, politiske og erkendelsesmæssige problemer, der rejses med naturvidenskabelig forskning.

Læs mere

Seneste udgivelse

Mærk Verden

"Mærk verden" var med rette en sensation og en kæmpe bestseller, da den udkom for 25 år siden. I et nyt forord fortæller Tor Nørtranders om bogens tilblivelse og om dens liv siden udgivelsen, som også gav genklang internationalt.

”Mærk verden” beretter om en række overraskende videnskabelige opdagelser, der anfægter vores vante forestillinger om bevidsthed, information og civilisation. Med stor elegance, vid, humor og indsigt bringes videnskaben i kontakt med erfaringer fra hverdagens verden i en stor anlagt fortælling. En af bogens mange pointer er, at de fleste menneskelige færdigheder – fra dans til fodboldspil til tænkning og samtale – bedst udøves, når man ikke er bevidst om dem.

Tor Nørretranders præsenterer i ”Mærk verden” en udfordrende sammentænkning af skelsættende nybrud i naturvidenskabens billede af verden og et tankevækkende bud på hvad det vil sige at være menneske.

Pressen skrev:
”Den er fascinerende, uhyre velskreven med en meget omfattende, ja enorm viden om den moderne fysisks udvikling, om erkendelsesteoretiske og psykologiske problemer. Han har en usædvanlig evne til at skabe sammenhæng og popularisere komplicerede forhold.”
- Politiken


"Med afsæt i vidunderligt rige og fascinerende ideer bygger Nørretranders op til sit hovedsynspunkt: at bevidsthed i sit væsen er et fupnummer, en illusion."
- Douglas Hofstadter
 

Med illustrationerne til MÆRK VERDEN kan du følge med i bogens fotos, forklarende tegninger samt kurver og figurer, mens du lytter til lydbogen. Du kan finde illustrationerne lige her.

Bøger af Tor Nørretranders

Tilføj til ønskeliste

Mærk Verden

Tor Nørretranders