Susanne Arne-Hansen

Beskrivelse

Læs mere

Seneste udgivelse

Tænk, saks, papir - Innovation i dansk til mellemtrinnet

Tænk, saks, papir har fokus på at udvikle elevernes innovative og entreprenante kompetencer.

Gennem projektet kommer eleverne til at arbejde med nogle af de kreative tankeprocesser, der knytter sig til det at turde og kunne skabe forandring og innovation, samtidig med at de udvikler kompetencer indenfor danskfaglige områder som: multimodalitet, faglig læsning, interview og kommunikation.