Sune Berthelsen

Beskrivelse

Sune Berthelsen, f. 1971, cand.mag. i historie og dansk, lektor ved Nærum Gymnasium, formand for Georg Brandes Selskabet og for Holberg Samfundet af 3. december 1922, forlagskonsulent og foredragsholder, har skrevet en række artikler i danske og udenlandske tidsskrifter og antologier om Ludvig Holberg og Georg Brandes. Hertil kommer der artikler om det moderne gennembruds øvrige forfattere og personligheder og om den amerikanske roman noir. Centralt i alle de enkelte skriverier står ønsket om at forstå litteraturen i forhold til historien og undersøge relevansen for vores tid. Læs mere

Seneste udgivelse

Det stadig moderne gennembrud

Georg Brandes' forelæsninger om »Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur« på Københavns Universitet i 1871 ændrede ikke blot den danske kunst og litteratur, men hele samfundet. Her er gennembruddet betragtet med nutidige øjne. Bogen belyser, hvordan nye generationer forholder sig til det moderne gennembruds temaer, og hvorfor disse stadig er lige aktuelle i dagens kulturkamp.
Bidrag af Hans Hertel, Sune Berthelsen, Ditte Marie Egebjerg, Marianne Stidsen, Henk van der Liet, Sune Auken, Pil Dahlerup, John Chr. Jørgensen og Live Hov.

Bøger af Sune Berthelsen