Seattle høvding

Beskrivelse

Høvding Seattle, 1786-1866, var nordvestkystindianer fra Suquami-stammen og skulle give navn til byen Seattle. Han var en vigtig brik i de hvides fredsslutninger med nordvestkystindianerne.

Som optakt til traktatforhandlinger med USA holdt Høvding Seattle talen ”Vi er en del af jorden” til guvernør Stevens i 1854. Talen er også kendt som ”høvding Seattles tale”. Han var berømt for sine talegaver, og nogen påstod at han kunne høres over lange afstande. VI ER EN DEL AF JORDEN udkom i 2015.

Læs mere

Seneste udgivelse

Vi er en del af jorden

Høvdingen Seattles tale som svar på USA's præsidents tilbud om at købe stammens jord. Det er livets slutning og overlevelsens begyndelse. – Høvding Seattle, 1854.

Høvdingen Seattles tale til den amerikanske præsident er et smukt forsvar for den natur, vi alle er en del af. Med smerte forudser han den miljøkatastrofe, vi hvide har frembragt. Og han taler om vores verdens undergang i et mægtigt lysglimt – forudset 90 år før atombomben kom til verden. Men Seattles tale er først og fremmest en hyldest til meneskehedens største gave: den uberørte jordklode.

Bøger af Seattle Høvding