Søren Schou

Beskrivelse

Søren Schou , f. 1943. Mag.art. i litteraturvidenskab, KU, 1971. Ansat som lektor i dansk litteratur ved Roskilde Universitetscenter 1972. Professor i dansk litteratur 2005-09, nu emeritus.

Litteraturhistorie.

Jeg har bidraget til flere litteraturhistoriske værker og skrevet egne litteraturhistoriske fremstillinger. Dansk realisme 1960-75 (1976) omhandler den danske nyrealisme og andre realistiske tendenser i perioden. I Gyldendals Dansk litteraturhistorie (1985) bidrager jeg til bindet om perioden 1945-85. I Dansk mediehistorie (1997) bidrager jeg med kapitler om mellemkrigstidens revy og den kulturelle amerikanisering. I bogen Og andre forfattere (2001) skriver jeg om en række oversete, eksperimenterende forfatterskaber fra 1945-60 i et forsøg på at revidere det overleverede signalement af perioden; modtog Georg Brandes-prisen 2002 for bogen. Medarbejder på Gyldendals Dansk litteraturs historie med bidrag til bindet om perioden 1920-60 (2005). Herudover medforfatter til Gyldendals Verdenslitteraturhistorie (1993) og medredaktør af Gads danske forfatterleksikon (2003).

Litteraturanalyse.

Artikler til antologier og tidsskrifter om Jens Baggesen, Hans Egede Schack, Meïr Aron Goldschmidt, J.P. Jacobsen, Johannes V. Jensen, Albert Dam, Jacob Paludan, Erik Aalbæk Jensen, Jørgen Sonne, Poul Ørum, Finn Gerdes, Thorkild Hansen, Tage Skou-Hansen, Carl Bang, Leif E. Christensen, Klaus Rifbjerg, Villy Sørensen, Henrik Stangerup, Ebbe Kløvedal Reich, Henrik Bjelke, Peer Hultberg, Jens Smærup Sørensen, Jens-Martin Eriksen, Peter Høeg, Christina Hesselholdt, Jan Sonnergaard, Jakob Ejersbo. Artikler om dansk nazistisk litteratur. Bidrag til Rosinantes Dansk forfatterleksikon og forfatterpræsentationer i Gads danske forfatterleksikon.

Aktuelle interesser:

·

Repræsentationsproblemer i realistisk litteratur.

·

Retoriske og narrative strategier i litteraturhistorie og faghistorie.

·

Aspekter af besættelsestidens og koldkrigens litteratur, kultur og mentalitet.

·

Kulturel amerikanisering og antiamerikanisme i Danmark og Vesteuropa.

Læs mere

Seneste udgivelse

Dansk litteraturs historie

Bind 4 omhandler tidsrummet 1920-1960. Denne periode er i litteraturen præget af navne som Tom Kristensen, Karen Blixen og Tove Ditlevsen. Jazzen kom til Danmark og det samme gjorde nye strømninger som ekspressionisme og futurisme. Efterkrigstidens kulturkrise skildres med omdrejningspunkt i Heretica-forfatterne Martin A. Hansen, Thorkild Bjørnvig og Tage Skou-Hansen.