Rose Alba Eleonora Broberg

Beskrivelse

ROSE ALBA ELEONORA BROBERG er Partner i konsulent- og kursusvirksomheden Evoke. Siden 2006 har hun arbejdet indgående med professionelle samtaler og facilitering som konsulent og underviser i organisationer. De sidste ti år har hun desuden undervist i personligt lederskab, procesfacilitering og forandringsledelse på Aarhus Universitet, hvor hun også som led i en Ph.d. i Psykologi har forsket i erfaringsbaserede og transformative tilgange til ledelsesudvikling. Rose er Cand. Mag, Systemisk anerkendende coach, Naturterapeut, Psykoterapeut og Council Guide. Hun er optaget af at fremme livgivende samtaler, relationer og fællesskaber gennem coaching og terapi og gennem engagerende undervisnings- og udviklingsforløb.

Kontakt: +45 21267569 / rose@evoke.dk

Læs mere

Seneste udgivelse

Bevidst fordybelse

Bøger af Rose Alba Eleonora Broberg