Renée Mauborgne

Beskrivelse

Renée Mauborgne er strategiprofessor på INSEAD i Fontainebleau, hvor hun også er meddirektører for Blue Ocean Strategy Institute. Sammen med W. Chan Kim rådgiver hun, yder konsulentbistand og holder foredrag for virksomheder og regeringer verden over. Hun er medlem af World Economic Forum og nævnes blandt verdens fem bedste business school-professorer i MBA Rankings. Renée Mauborgne og W. Chan Kim har fået publiceret adskillige artikler i blandt andet Harvard Business Review, Wall Street Journal og New York Times. Deres bog Blue Ocean Strategy fra 2005 er solgt i over 3,6 millioner eksemplarer, udgivet på 44 sprog og anerkendt som en af de mest ikoniske og betydningsfulde strategibøger, der nogensinde er skrevet.

Læs mere

Seneste udgivelse

Blue ocean-skift

I Blue ocean-skift undersøger Kim og Mauborgne en lang række virksomheder og organisationers arbejde med blue ocean-strategi. De ser på virksomhedernes succeser og fejltagelser og viser, hvordan man oparbejder nye markeder, skaber vækst og gør medarbejderne i stand til at handle.

Virksomheders ledere og chefer får hjælp til at skabe succes i brancher, der er præget af høj konkurrence. De skal skille sig ud fra mængden og fra markedets ofte identiske produktog serviceudbud. Virksomhederne skal være unikke på et marked, der kun belønner et prisfald eller en stigning i kvalitet, og virksomhedernes fokus skal flyttes væk fra konkurrenterne.

Gennem indsigt i den menneskelige psykologi udvikler forfatterne en model til at skifte fra et rødt konkurrencefyldt ocean til et blåt ocean uden konkurrenter. For det første skal man sætte det rigtige hold. Herefter skal man ved hjælp af bogens værktøjer dentificere virksomhedens nuværende marked og dens vækstpotentiale. Dernæst gentænke markedets afgrænsning og til sidst gennemføre et blue ocean-skift.

Bøger af Renée Mauborgne