Poul Vagn Jensen

Beskrivelse

Læs mere

Seneste udgivelse

Cellebiologi

Med udgangspunkt i de molekyletyper, der er basis for alt liv, gennemgås cellens struktur og funktion. Derudover behandles dens forsvarsmekanismer over for belastninger med miljøgifte, lægemidler m.m.
  • Beskrivelse af cellen hos pattedyret, især mennesket, men også celler fra lavere dyr og bakterier
  • Indsatte bokse med udvalgte emner og de forskningsmetoder, der ligger til grund for forståelsen af dem
  • Cellebiologiske forklaringer på mange sygdomstilstande hos mennesket
  • Denne 2. udgave er udvidet med en gennemgang af fotosynteseprocesser hos planter
Bogen henvender sig til studerende på videregående uddannelser, som har behov for at forstå cellens livsfunktioner.

Bøger af Poul Vagn Jensen