Peter Michael Lauritzen

Beskrivelse

Peter Michael Lauritzen, lektor, dr. phil.

Jeg er født den 4. marts 1949. Jeg blev nysproglig student fra Ribe Katedralskole i sommeren 1968 og begyndte mine studier på Institut for Nordisk Sprog og Litteratur på Aarhus Universitet. Jeg tog bifag i idéhistorie i 1974 og afsluttede mit hovedfag i januar 1977 med speciale i ”æstetikkens konstitution som filosofisk disciplin i 1700-tallet”. Jeg var ansat på Tværfag på Aarhus Universitet 1975-76 og underviste i ”Den borgerlige æstetik”, ligesom jeg i foråret 1978 efter aftjent værnepligt ved Civilforsvaret underviste på Kunsthistorisk Institut i moderne æstetik. I 1976 blev jeg indstillet til et DAAD-stipendium ved Goethe-Universitetet i Frankfurt om ”Kritisk teori og æstetisk refleksion”. I foråret 1977 tog jeg pædagogikum ved Rødkilde Gymnasium, Vejle.

Sommeren 1978 blev jeg ansat som adjunkt ved Frederikshavn Gymnasium og Hf-kursus med faget dansk og undervisningskompetence i oldtidskundskab. Jeg er stadig ansat ved samme gymnasium. I 1986 stiftede jeg filmklubben Anima og var formand til 1994. I 1989 fik jeg bifag i filosofi ved ækvivalensbedømmelse af mit bifag idéhistorie ved Odense Universitet.

Jeg har været skriftlig censor ved 3. års-opgaven i dansk, skriftlig censor ved studentereksamen i dansk stil og ved 2. års-opgaven i filosofi på HF. Jeg har siden 1994 været Undervisningsministeriets tilsynsførende ved pædagogikum – først i dansk, siden i dansk, oldtidskundskab og filosofi – og varetager stadig dette job.

Fra 1994 til 1999 var jeg formand for Frederikshavn Kommunes Kulturpriskomité, der årligt udpegede en modtager og arrangerede en borgerfest på kommunens fødselsdag.

I 2002 stiftede jeg Vendsyssel Litterære Selskab og har siden været formand for selskabet. Selskabet har årligt lavet en stor litteraturdag om et forfatterskab med tilknytning til Vendsyssel: Erik Aalbæk Jensen, Knud Sørensen, Hanne Marie Svendsen, Klaus Rifbjerg, Hanne-Vibeke Holst, Bent Haller, Anne Marie Løn og Bent Vinn Nielsen.

August 2003 påbegyndte jeg mit forskningsstipendium ved Carlsbergfondet i fuld orlov fra min stilling på Frederikshavn Gymnasium. Professor Hans Hertel, Københavns Universitet, havde anbefalet stipendiet efter bedømmelse af mit foreløbige arbejde. Det varede til august 2004 og handlede om Erik Aalbæk Jensens forfatterskab. Dette stipendium var forudsætningen for, at jeg 20. august 2007 kunne aflevere min disputats til bedømmelse på Københavns Universitet.

I 2006 deltog jeg i professor Hans Hertels store forelæsningsrække ”Poul Henningsen dengang og nu – lysmageren i nyt lys” på Københavns Universitet. 15. december kunne jeg på Gyldendal udgive en antologi om Klaus Rifbjergs forfatterskab, Rifbjerg på kornet, i anledning af digterens 75-års-fødselsdag og 50-års-forfatterjubilæum. Torben Brostrøm, Peter Stein Larsen, Anne-Marie Mai, Frits Andersen og jeg selv skrev ud fra forskellige synsvinkler om forfatterskabet. Bogen var Gyldendals julebog.

Jeg har været foredragsholder i mange faglige og folkelige sammenhænge, ved efteruddannelseskurser i dansk og oldtidskundskab, midtvejskurser for pædagogikumkandidater i filosofi og oldtidskundskab, på Folkeuniversitetet over det meste af landet, Åbent Gymnasium, i kirkelige og lokalhistoriske samfund og foreninger. Jeg har deltaget i et udviklingsarbejde for Undervisningsministeriet om ”perspektivering i oldtidskundskab” med rapport og kurser.

Siden 2005 har jeg været ”ansat” som klummeskriver på Nordjyske Stiftstidendes ”På Kanten”.

August 2008 indstillede Det Akademiske Råd ved København Universitets humanistiske fakultet på baggrund af bedømmelsesudvalgets votum min disputats til mundtligt forsvar. Bedømmelsesudvalget bestod af professor Hans Hertel, KU, professor Søren Schou, RU, og biskop emer.dr.theol. Jan Lindhardt, København.

Min disputats Grund og bølge. En litterær, tids- og åndshistorisk studie af Erik Aalbæk Jensens forfatterskab udkom på Gyldendal den 24. marts 2009. Det mundtlige forsvar fandt sted den 1. maj på Københavns Universitets søndre campus, Amager.

Jeg er bidragyder til Hans Hertels Poul Henningsen – dengang og nu. Lysmageren i nyt lys, der udkommer i efteråret 2009 på Gyldendal.

Læs mere

Seneste udgivelse

Grund og bølge

 Grund og bølge er Peter Michael Lauritzens doktordisputats. Undertitlen til disputatsen siger egentlig det hele: En litterær, tids- og åndshistorisk studie af Erik Ålbæk Jensens forfatterskab. Med Grund og bølge har Peter Michael Lauritzen sat sig for at få det hele med om Erik Ålbæk Jensens forfatterskab; hans liv, hans litteratur og hans betydning for dansk litteratur og kultur. Og det lykkes. Resultatet er en overbevisende analyse og præsentation af et vigtigt dansk forfatterskab. Endda holdt i en absolut tilgængelig stil, hvor liv og litteratur får lov at belyse hinanden, således at Ålbæks erfaringer fra modstandsbevægelsen kaster lys over hans romaner, mens hans romaner og hans intellektuelle virke samtidig læses sammen med hans forhold til bl.a. Martin A. Hansen og kredsen omkring Heretica.

Bogen er illustreret, dels med pressefotos og dels med fotos fra Ålbæk-familiens privatarkiver.
 

Bøger af Peter Michael Lauritzen