Ole Frank Jørgensen

Beskrivelse

Ole Jørgensen er uddannet biolog i entomologi og terrestrisk økologi, men har i over 30 år arbejdet som redaktør på specielt natur- og naturvidenskabelige udgivelser og har som følge heraf en dyb indsigt i fagområdet og formidling.

Ole Frank Jørgensens udgivelser inkluderer bl.a. INSEKTER I DANMARK, DYR OG PLANTER I SKOV OG PÅ HEDE og PATTEDYR I NORDEN.

Læs mere

Seneste udgivelse

Pattedyr i Norden

PATTEDYR I NORDEN beskriver og illustrerer alle de 118 pattedyr, oprindelige såvel som udsatte og indslæbte, der forekommer i Norden.

 

Bogen indeholder

  • Forskellige indgange til artsbestemmelse: Dyrets udseende ved et flygtigt møde, fodspor, ædespor, rester af dyret i uglegylp og lignende.
  • Kort beskrivelser af pattedyrenes hovedgrupper.
  • Levende beskrivelser af alle arter med oplysninger om navn, forvekslingsmuligheder, kendetegn, levested og udbredelse, føde og levevis.
  • Praktiske anvisninger på, hvordan man kommer til at se dyret eller spor efter det.

 

Bøger af Ole Frank Jørgensen