Mikael Begtrup

Beskrivelse

Læs mere

Seneste udgivelse

Håndbog i organisk synteseteknik

Denne bog behandler den organiske synteses planlægning, udførelse og efterbehandling. Fremstillingen dækker sit område i bred forstand og er tilpasset danske forhold..  Der er lagt vægt på at beskrive fremgangsmåder, praktiske tips og tricks, som er svære at finde digitalt.