Forfattere | Gyldendal

Michael Kinsella

Michael Kinsella er forskningschef på Shared Crossing Research Initiative. Hans arbejde med spiritualitet og oplevelser ved livets afslutning er publiceret i en række forskellige lærebøger og tidsskrifter.

Bøger af denne forfatter