Martin Bo Nørregård

Beskrivelse

Martin Bo Nørregaard (f. 1972) er historiker og har skrevet Danske sydslesvigere i tysk krigstjeneste 1939-1945 (2009) samt bidraget til flere værker om Første Verdenskrig blandt andet Sønderjyderne og den store krig 1914- 1918 (2006), Verdenskrigens danske billeder 1914-1918 (2012) og Den sorte Dag ved Moulin (2017).

Læs mere

Seneste udgivelse

Fra verdenskrig til borgerkrig

Mens Første Verdenskrigs vestfront for mange er blevet lig med billedet af Første Verdenskrig, er krigens østfront gledet ud den fælles erindring. Fra verdenskrig til borgerkrig er den første bog på dansk om dette vigtige kapitel og indeholder den store fortælling om krigen på Østfronten – en fortælling, hvor også danske stemmer kommer til orde. For Danmark havde store økonomiske og politiske interesser i Rusland, og en stor gruppe af sønderjyder deltog i krigen på tysk side.

Med til fortællingen hører også krigens eftertid: Krigens udfald fik enorm betydning for, hvordan Europas historie udviklede sig efter 1918.