Lene Husted Frandsen

Beskrivelse

Lene Frandsen, cand.merc.jur., Aalborg Universitet. Underviser i erhvervsret og International Business Law på Hhx, Finansøkonom, Finansbachelor, Markedsføringsøkonom, Bachelor i International Sales and Marketing Management på UCN og desuden i skatteret, god skik og etik samt sektorregulering på Finansbacheloruddannelsen.

Læs mere

Seneste udgivelse

International erhvervsjura