Klaus Majgaard

Beskrivelse

Klaus Majgaard er cand.scient adm. og ph.d. Er forstander på Askov Højskole og underviser samtidig på masteruddannelser i offentlig ledelse. Tidligere har han været forsker i offentlig ledelse på Copenhagen Business School og chef i stat og kommuner. I 2013 udgav han bogen Offentlig styring – simpel, reflekteret og transformativ, og i 2017 udgav han Handlekraft i velfærdsledelse.

Læs mere

Seneste udgivelse

Styring og ledelse af professionelle i den offentlige sektor