Kjeld Hillingsø

Kjeld Georg Hillingsø, generalløjtnant, født 1935.

Var i Søværnet 1954-56, derefter i Hæren og senere i værnsfælles stillinger indtil pensioneringen i 1995. Herefter var han bl.a. militærhistorisk konsulent ved Forsvarsakademiet indtil 2005. I hovedparten af de 51 år beskæftigede han sig med og skrev om, hvordan det militære magtinstrument har virket og virker samt dets anvendelse som redskab for sikkerhedspolitikken. Har i 2004 udgivet Trusselsbilledet – en koldkriger taler ud om Den Kolde Krig, baseret bl.a. på egne erindringer samt danske og tyske efterretninger fra perioden. I 2007 udgav han Landkrigen 1807 og i 2009 Broderstrid – Danmark mod Sverige 1657-60, der begge ud over en historisk gennemgang af begivenhederne indeholder en beskrivelse af de militære styrkers optræden under kamp.