Kasper Støvring

Kasper Støvring

Født 1973. Ph.d. i litteraturvidenskab og moderne kultur ved Københavns Universitet på et projekt om konservatisme og Villy Sørensens essayistik. I 2009 tiltrådte jeg en stilling som post.doc.-stipendiat ved Syddansk Universitet (finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation) med et projekt om den hereticanske kulturkritik. Modtog i september 2008 Kunstrådets arbejdslegat til at skrive en bog om den nationale sammenhængskraft, der er under udgivelse på Gyldendal.

I efteråret 2008 udgav jeg sammen med Morten Ebbe Juul Nielsen antologien Den borgerlige orden. Tanker om borgerlighed og kultur på Gyldendal. I sommeren 2006 udgav jeg bogen Det etiske kunstværk (Gyldendal og Syddansk Universitetsforlag) om Villy Sørensens poetik og litterære kritik. Her fokuserer jeg på den stadielære, der ligger til grund for især forfatterskabsanalyserne i hovedværket Digtere og dæmoner fra 1959. I foråret 2004 udgav jeg en debatbog om den konservative kulturkritik og kulturkamp, Blivende værdier (Lindhardt og Ringhof). Her er mit anliggende at vise, hvordan konservatismen bryder det kulturradikale hegemoni på adskillige politiske og kulturelle områder.

Jeg har derudover publiceret en lang række artikler i tidsskrifter og antologier samt oversat engelske tekster. I de seneste år har jeg deltaget flittigt i den offentlige debat med indlæg i flere af landets aviser med temaer som nationsbegrebet, multikulturalisme og kulturkamp. Jeg har desuden medvirket i interviews i aviser, radio og tv samt virket som foredragsholder.

Bøger