Kaj Sand-Jensen

Beskrivelse

Kaj Sand-Jensen (født 1950) er professor i ferskvandsøkologi ved Københavns Universitet og tidligere professor i planters økologi og fysiologi ved Århus Universitet.

Han har skrevet flere hundrede videnskabelige og populærvidenskabelige artikler siden sin første universitetsansættelse i København som 25-årig.

I forfatterskabet indgår udenlandske bøger om ferskvandsøkologi og de danske lærebøger Økologi i Søer og Vandløb (1998), Strømmende Vande (2000), Økologi og Biodiversitet (2000), Søer – en beskyttet naturtype (2001), Ferskvandsøkologi (2004) og Danmarks Vandplanter (2017).

Formidling til en bred kreds finder man i bogen Den Sidste Naturhistoriker (2003) om ikonet Carl Wesenberg-Lund og som hovedredaktør og forfatter til det roste storværk i fem bind Naturen i Danmark (2006-2013).

I 2017 udgav Kaj Sand-Jensen Mit liv med Bondelandets Natur om sine oplevelser og opdagelser i naturen siden drengetiden ved Limfjorden og sine senere forskning i Danmarks søer og vandløb, krydret med studier af planterne i Middelhavet og på kalkøen Öland i Sverige.

Kaj Sand-Jensen er medlem af Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab.

Læs mere

Seneste udgivelse

Naturen i Danmark, bd. 1

Naturen i Danmark er et storværk om den natur, som danskerne i dag bruger og interesserer sig for mere end nogensinde tidligere. Emner som miljøspørgsmål, forurening, landbrugsinteresser og nationalparker har sat naturen på dagsordenen, og dette nye værk giver et enestående overblik vores geologiske, biologiske og landskabsmæssige grundlag og åbner øjnene for, hvor rig den danske natur er og har været.