34_checkmark

Fragt kun 29,95 kr. 

Janus Kodal

Janus Kodal er født i 1968. Han debuterede i 1991 med digtsamlingen ANTOLOGI og har udgivet seks digtsamlinger, senest HOVEDBANEN OG ANDRE IMPULSKØB, 2008. Forfatterskabet fungerer på mange måder illustrativt i forhold til den bevægelse som den danske lyrik har foretaget op gennem 90’erne og ind i 00’erne. Forbindelsen til 80’erlyrikken er tydelig i ANTOLOGIS digte, som for en stor dels vedkommende tager afsæt i storbyrummet og tematiserer eksistentiel søgen i såvel den postmoderne værdiløshed og kærligheden. Langdigtet INGENTINGS MESTRE undersøger også eksistensen, men arbejder med et minimalistisk udtryk. I de seneste samlinger foretager Kodal endnu et radikalt skifte, idet man her finder et ironisk spil med masker og attituder og en harsk udlevering af digtningens institution.

Bøger