Jørgen Mørup Jørgensen

Beskrivelse

Jørgen Mørup Jørgensen

Født 10. januar 1943. Opvækst i Rønne og Nyborg. Student fra Nyborg Gymnasium 1962. Efter militærtjeneste ved Jyske Telegrafregiment påbegyndtes biologistudiet ved Århus Universitet. Flyttede senere til København og færdiggjorde studiet i 1970 ved Institut for Sammenlignende Anatomi, Københavns Universitet. Studieophold ved Karolinska Instituttet 1970-71. Ansættelse ved Århus Universitet 1972 til nu. Dr.scient. 1993. Studieophold ved institutter og forskningsstationer mange steder, først og fremmest University of California, San Diego, og University of Queensland, Brisbane. Studierejser til alle verdensdele, bortset fra Antarktis.

Billeder og forskningsresultater fra rejserne bruges i undervisningen ved biologistudiet på Århus Universitet. Forskningsområdet er sanseorganer hos hvirveldyr.

Bogudgivelser:
Jørgensen JM, Lomholt JP, Weber RW, Malte H (Eds.) (1998) The Biology of Hagfishes. Chapman & Hall, London, UK
Jørgensen JM (2003) Introduktion til Chordatzoologi. Gads Forlag
Jørgensen JM (2009) Hvirveldyr. Gyldendal
Jørgensen JM, Joss J (Eds.) (2009) The Biology of Lungfishes. Science Publishers, Inc. New Hampshire, USA

Læs mere

Seneste udgivelse

Hvirveldyr

Bogen behandler alle hovedgrupper for urochordater og cephalochordater til vertebrater inkl. slimål. For hver gruppe gennemgås fylogeni, ydre morfologi, vigtige organsystemer og embryologi samt evt. centrale træk i dyrenes biologi. Dertil kommer en systematisk oversigt, hvor et stort antal udvalgte arter og slægter præsenteres med oplysninger, som går ud over det rent håndbogsmæssige.

Bøger af Jørgen Mørup Jørgensen

Tilføj til ønskeliste

Hvirveldyr

Jørgen Mørup Jørgensen