Jørgen Jensen

Beskrivelse

Jørgen Jensen, der er tidligere lektor i botanik ved Landbohøjskolen har været medforfatter til bøger om systematik, plantesamfund og plantenavne, har skrevet de 11 indledende voksestedsbeskrivelser samt artsbeskrivelser på siv, halvgræsser og græsser.

Læs mere

Seneste udgivelse

Danske landskaber

Danske landskaber fortæller i ord, billeder og beriget indhold om: klippekyster, kystklinter i kridt, molerklinter, bakkeøer, tunneldale, åse, smeltevandsflader, moræneflader, randmoræner, dødisbakker, klinter i moræneler, kystklitter, druknet landskab, marsk og hævet havbund.
I bogens 14 afsnit og på internet fortælles hvorfor landskaberne ser ud som de gør og hvordan for-skellige naturtyper har tilpasset sig den geologiske formgivning af landskabselementerne med de livsbetingelser, de byder plantevæksten.
Bogen er på samme tid analog og digital. Den præsenterer landskaberne i tekst og billeder, der
er fotograferet specielt til de enkelte afsnit gennem 4 årstider, QR-koder giver adgang til en digital verden, hvor skabelsesmodeller, 3D billeder og panoreringer i landskaberne kan aktiveres på et smartmedie eller en pc.

Bøger af Jørgen Jensen