Henrik Jørgensen

Beskrivelse

Henrik Jørgensen, biolog og ansat i Skov- og Naturstyrelsen med naturpleje i statsskovene som arbejdsområde. Søn af en skovfoged og vokset op med træer.

Læs mere

Seneste udgivelse

Træer og buske

En komplet og overskuelig guide til de ca 200 arter af træer og buske, vi møder i det danske landskab.

Bogen beskriver og illustrerer de enkelte arters kendetegn, forvekslingsmuligheder, udbredelse, vækstkrav og deres betydning for mennesket.

Henrik Jørgensen og Flemming Rune er begge biologer og har deres daglige arbejde i de danske skove. Thomas Hjejle Bredsdorff og Susanne, to af Danmarks bedste naturillustratorer, har stået for bogens over 500 farveillustrationer.

Bøger af Henrik Jørgensen