Henrik Ærenlund Pedersen

Beskrivelse

Henrik Ærenlund Pedersen har studeret orkidéer i over 25 år, primært som lektor ved Statens Naturhistoriske Museum. Han har især arbejdet med orkidéers systematik, økologi og bevarelse i Europa og tropisk Asien.

Forfatteren er en populær foredragsholder og har alene og sammen med andre skrevet mere end 150 publikationer.

I 2010 udgav Henrik Ærenlund Pedersen på Gyldendal Danmarks vilde orkidéer, illustreret med fotos.

Læs mere

Seneste udgivelse

Orkidéer i Europa

Denne bog ruster dig til mødet med Europas vilde orkidéer. Den falder i fire dele: Bygning og systematik, Orkidéerne og deres miljø, Orkidéportrætter og Sådan kommer du videre.

I Orkidéportrætter, som er bogens dominerende del, præsenteres de enkelte slægter: Fruesko, Hullæber, Skovliljer, Fliglæber,Gøgeliljer, Trådspore, Sækspore, Gøgeurter, m.fl. For hver slægt er der først en tekstside med information om slægtens kendetegn, dens udbredelse, hvor mange arter den indeholder, dens økologiske spændvidde og de europæiske arters blomstringstid – hvortil kommer detaljer om bestøvning, slægtskabsforhold, tilknyttede svampe el.lign. Efter hver tekst følger én eller flere helsides akvarel-tavler ledsaget af summariske forklaringer. Tavlerne viser næsten alle Europas orkidéarter og langt de fleste underarter og varieteter.

Bøger af Henrik Ærenlund Pedersen