Erik Harbo

Beskrivelse

Erik Harbo, operasanger, forfatter

Født 12.5. 1937 i Sydjylland. Lærereksamen 1960. Eksamen fra Musikkonservatoriet og Operaakademiet 1964-67. En god tenorstemme og god musikalitet førte mig i 1966 ind på Det Kongelige Teaters Gamle Scene med debut i Strauss’ opera Salome. Forinden havde jeg tilbragt tre år på operaakademiet og forud lå en lærereksamen fra Haderslev. Seminariet var berømt for sin musikundervisning og også for sine gode lærere i dansk. Selvom musikken var vigtig, var danskspecialet samt linjefagsdansk af stor betydning, og det blev til mange hundrede læste bøger af især danske digtere og forfattere, der prægede studiet. Specialstudiet i musik gjorde dog ikke interessen for litteratur mindre, og de mange smålitterære koncerter med danske sange og viser allerede fra 1970 til klaver eller eget guitarakkompagnement med nødvendige tolkninger at teksterne satte atter gang i systematiske litterære studier. Udgivelsen af en lang række grammofonplader med sange af danske digtere nødvendiggjorde stor research i dansk poesi, en herlig fornøjelse, som enhver burde unde sig. Så fulgte foredrag om litterære og musikalske emner over hele landet på folkeuniversitetet, i oplysningsforbundene og lignende kredse og dermed også kronikskriveri og radioudsendelser om Kaj Munk, Jeppe Aakjær, Steen Steensen Blicher m.fl. Det var dog Steen Steensen Blicher, der havde interesseret mig mest fra det første kig på bøgerne i min fars reol, bl.a. E Bindstouw fra 1882 med Carl Thomsens tegninger. Anskaffet af min bedstefar omkring udgivelsestidspunktet. Samme bedstefar Jens Peter Harbo var lærer, forfatter og slægtsforsker, et job, der ofte tilfaldt den lokale skolelærer. Hans bevarede arkivalier satte mig tidligt i gang med studier i gamle papirer, herunder også Blichers. Fra 1989 tilfaldt posten mig som formand for det agtværdige Blicher-Selskab, der på dette tidspunkt allerede havde haft et årelangt samarbejde med Gyldendal. Specielt med Blicher er det blevet til to soloudgivelser St.St. Blicher og Himmelbjerget i forbindelse med fejringen af 150-året for Grundloven 1999 (Fisker og Schou), og i 2008 Frøkenen fra Hald Gyldendal 2008. Bogen, rigt illustreret, der handler om Blichers barndomsveninde Charlotte Amalie Schinkel, kunne bringe Charlottes aldrig trykte ungdomserindring og en lang række breve m.m., materiale, der stadig har betydning i Blicherforskningen. Siden 1994 har jeg redigeret Blichernoter for Selskabet. To helt specielle opgaver havde min store interesse: finansieringen og tilrettelæggelsen af bogudgivelser af Blichers noveller på engelsk og tysk. The Diary of a Parish Clerk, syv Blichernoveller oversat af Paula Hostrup Jessen i 1996, og Der Himmelberg, 12 noveller i tysk oversættelse ved Walter og Inger Methlagl i samarbejde med forlaget Libelle, Schweiz. 2007. I begge tilfælde sad jeg med ved bordet i hundredvis af timer, hvor vi drøftede den helt rette form på oversættelserne. To gennemgribende plancheudstillinger i Danmark og i England/USA så dagens lys i et fint samarbejde med danske lektorer rundt om i verden. Ellers er det blevet til 20 års udgivervirksomhed især for Blicher-Selskabet, med en udgivelse hvert år af bøger, der bl.a. har haft betydning for Blicherforskningen. Desuden bragte ansættelsen på Det Kongelige Teater mig i forbindelse med Knud Hegermann-Lindencrone. Derved kom jeg til sammen med bl.a. bibliotekar Marianne Hallar og andre ansatte på teatret at deltage i arbejdet med at sikre hans unikke båndsamling (1948-1988) for offentligheden. Siden 1998, hvor Den Kongelige Skueplads fejrede sit 250-års-jubilæum, har jeg og min kollega Uffe Henriksen udsendt 22 optagelser af skuespil, operaer og solo-cd’er fra dette arkiv. Det har medført et større teaterhistorisk skrivearbejde i forbindelse med dokumentationen af disse optagelser samt et ikke mindre båndaflytningsarbejde og sikring af tilsagn fra de medvirkende. En række af Blicher-Selskabets udgivelser på Gyldendal: Søren Baggesen: Den blicherske novelle. 1965 Omkring Blicher (mange forfattere). Ill. 1974 Udvalgte værker, fire bd. Ill. 1983/84 Fjorten dage i Jylland. Læs mere

Seneste udgivelse

Min Hjertelskede Ven

Der er bevaret ca. 400 breve i alt fra Blichers hånd. De 23 breve til B.S. Ingemann udgives her tillige med en dialog om venskabet mellem de to digtere, ved formanden for Blicher-Selskabet Erik Harbo, og formanden for B.S. Ingemann-Selskabet, Niels Kofoed. Billedet af Steen Steensen Blicher tegner sig naturligvis tydeligst, da det er hans breve, der er bevaret, men Blichers mange kommentarer om Ingemann og samtiden kaster også lys på B.S. Ingemann.

Bøger af Erik Harbo

Tilføj til ønskeliste

Min Hjertelskede Ven

Erik Harbo