Claus Lindegaard-Petersen

Beskrivelse

Læs mere

Seneste udgivelse

Ferskvandsøkologi

Den hidtil mest omfattende bog om organismerne og levevilkårene i de ferske vande. Beskriver bl.a.:
  • Planter, smådyr, fisk og fugle
  • Gennemgår de fysiske og kemiske forhold i vandet, stoffernes kredsløb og miljøproblemrne over de seneste 100 år
  • Behandler vandmiljøplanerne og andre initiativer til forbedring af de ferske vandes tilstand
Henvender sig især til studerende ved universiteterne og andre videregående undervisningsinstitutioner. Kan også bruges af biologer og naturforvaltere.

Bøger af Claus Lindegaard-Petersen