Anne-Louise Sommer

Beskrivelse

Anne-Louise Sommer

(født 1961) er lektor og forskningsleder ved Danmarks Designskole, hvor hun har været ansat siden 2004.

Som forskningsleder er det Anne-Louise Sommers opgave at opbygge et dynamisk og velkonsolideret forskningsmiljø på Danmarks Designskole. I den forbindelse står hun blandt andet for at udarbejde forskningsstrategiske oplæg og for at etablere samarbejder med virksomheder og med andre forskningsinstitutioner.

Som forsker har Anne-Louise Sommer altid haft en særlig interesse i den brede formidling af forskningsresultaterne. Dette kan også ses i bogudgivelser på Gyldendal, senest i værket Den danske arkitektur (2009), som Anne-Louise Sommer er hovedredaktør af. Hun har også skrevet Operaen på Dokøen. Kulturhistorien. Projektet. Arkitekturen (2005).

Anne-Louise Sommer arbejder ud fra et udvidet designbegreb (design er mere end formgivning). Hendes egen forskning har vægt på den historiske dimension og er præget af en gennemgående interesse for forholdet mellem værket og de aktuelle opfattelser og ideer i den kultur, værket produceres i. Eksempler på dette kan ses i bidragene til bøgerne Design: Køkkenet (2008) og Design: Stolen (2009).

Specifikt har Anne-Louise Sommer f.eks. undersøgt forholdet mellem møbelkunst, kulturelle strømninger, national identitet og ideologi, som hun blandt andet har belyst i sin bog i serien Danske Designere Kaare Klint (2007).

Moderne storbyers kirkegårde er et andet af de emner, Anne-Louise Sommer har beskæftiget sig indgående med. Både kirkegårdenes udformning og befolkningens brug af kirkegårdene udvikler sig løbende. I sin bog De dødes haver. Den moderne storbykirkegård (2003) samt i en række artikler, papers og foredrag med mere har Anne-Louise Sommer blandt andet belyst, hvordan dette foregår i et tæt samspil med samfundets skiftende vilkår og ideer med hensyn til f.eks. religion, sociale forhold, æstetik og natur.

Anne-Louise Sommer har bred undervisnings- og forskningserfaring fra ansættelser ved forskellige universiteter inden for områderne kunsthistorie, tværæstetiske studier og kulturstudier siden 1988.

Anne-Louise Sommer er mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet (1987).

Nøgleord:Designhistorie og designteori, dansk møbeldesign 1920-1960, arkitekturhistorie, moderne arkitektur, landskabsarkitektur og havekunst, kirkegårdskultur

Udvalgte publikationer/bøger:


Den danske arkitektur (2009), Gyldendal


Kaare Klint (2007) Serien Danske Designere, Aschehoug


Operaen på Dokøen. Kulturhistorien. Projektet. Arkitekturen (2005), Gyldendal


De dødes haver. Den moderne storbykirkegård (2003), Syddansk Universitetsforlag


Arkitektur og design (1995), Politikens Forlag

Læs mere

Seneste udgivelse

Den danske arkitektur

Storværk om den danske arkitektur. Her er 140 bygningsværker beskrevet og illustreret med fotos, tegninger og planer. Desuden giver bogen en bred indføring i hovedlinjerne i den danske arkitekturhistorie og en perspektivering ind i det 21. århundrede, der karakteriseres af globalisering og oplevelsesøkonomi. Hovedredaktør er direktør for Danmarks Designmuseum, Anne-Louise Sommer.

Bøger af Anne-Louise Sommer