Andrew Lam

Andrew Lam (f. 1976) er amerikaner og bor i Massachusetts med sin kone og fire børn. Han har studeret historie, militærhistorie og amerikansk-asiatiske relationer på Yale og medicin ved University of Pennsylvania. Kinas to sønner er Andrew Lams debut som skønlitterær forfatter.

Bøger