Aage Jørgensen

Aage Jørgensen, f. 1938. Studentereksamen, Ribe Katedralskole 1957. Cand.art. i dansk og litteraturhistorie, Aarhus Universitet 1966. Research Associate, University of Illinois 1966-67. Kandidatstipendiat og universitetsadjunkt, Aarhus Universitet 1967-72. Lektorvikar, Aarhus Universitet 1972-75. Lektor, Langkær Gymnasium 1975-2002.

Har udgivet:
Oehlenschläger-litteraturen 1850-1966 (1966)
Kundskaben på ondt og godt (1968)
Folkevisesproget (1969)
H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968 (1970)
Omkredsninger. Artikler og anmeldelser (1974)
Grundtvig-litteratur 1963-1985 (1986)
Dansk litteraturhistorisk bibliografi 1967-1986 (1989)
Idyll and Abyss. Essays on Danish Literature and Theater (1992)
H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994 (1995)
Litteratur om Johannes V. Jensen (1998)
Bøgens fædreland – og andre guldalderstudier (1999)
Litteratur om Johannes V. Jensen. Supplement og videreførelse (2005)
H.C. Andersen-litteraturen 1995-2006 (2007)
Søren Kierkegaard 1956-2006. A Bibliography (2009)
Nærved og næsten. Danske Nobelpristabere fra Brandes til Blixen – en dokumentation (2009).
Tilblivelsens digter. Nedslag i Johannes V. Jensens forfatterskab (2013)

Oehlenschläger-litteraturen 1850-2014 (2015)

Dansk litterturforskning i det 21. århundrede (2015)

Har redigeret:
Karl Larsen. En latinskoledreng og anden prosa (1964)
Vilhelm Andersen, Adam Oehlenschlæger (1964)
Valdemar Vedel, Holger Drachmann (1965)
Omkring Hærværk (1969)
Lyrikeren Tom Kristensen (1971)
Peder Hegelund. Susanna (1972)
Isak Dinesen. Storyteller (1972)
Henrich Steffens – en mosaik (1977)
Gruppeteater i Norden (1981)
Det alternative teater i Danmark (1983)
Perspektiv på edb (1985)
‘Out of Africa’. Omkring en film af Sydney Pollack (1988)
Dansk til eksamen (1995)
Per Olsen, Ekbátana tur/retur. Essays om liv og lyst især i dansk litteratur (2003).

Har s. m. andre redigeret:
Guldalderstudier (1966)
Per Olov Enquist. Fra regnormenes liv (1984)
Jordens elsker. Synspunkter på Johannes V. Jensen (1989)
Johannes V. Jensen. Himmerlænding, dansker, kosmopolit (1992)
Andersen og verden (1993)
Columbus fra Himmerland (1994)
H.C. Andersen i Rusland (1997)
Hans Christian Andersen. A Poet in Time (1999)
Et spring ind i et billede. Johannes V. Jensens mytedigtning (2000)
Johannes V. Jensen. Samlede digte, bind 1-2 (2006)
Jorden og Lyset. Katalog til Statsbibliotekets udstilling om Johannes V. Jensen (2006)
H.C. Andersen. Modernitet og modernisme (2006)
Hans Christian Andersen. Between Children’s Literature and Adult Literature (2007)
”Gelobt sei das Licht der Welt …”. Der dänische Dichter Johannes V. Jensen (2007)
I Nuets Spejl. Læsninger i Johannes V. Jensens digte (2008).

På tværs af grænser. Johannes V. Jensen i europæisk og genremæssigt perspektiv (Amsterdam 2011)


Desuden: En del mindre publikationer; bidrag til en længere række samleværker og tidsskrifter; flere gæsteforelæsninger.
Medlem af: Styregruppen for Johannes V. Jensen Forum, Aarhus Universitet, siden 1994; Det danske Sprog- og Litteraturselskab siden 2005.
Priser: Dansk Forfatterforenings H.C. Andersen-legat 1999; Hans Christian Andersen Prisen 2008.
Andet: Forstander for Folkeuniversitetet i Århus 1965-66; Undervisningsministeriets repræsentant i Dansk Sprognævn 1978-88; leder af forlaget CUK/Center for Undervisning og Kulturformidling 19