Bent Jensen

Beskrivelse

Født 1953. Cand.mag. 1982.
Ekstern konsulent i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed, hvor han har været ansat fra 1992-2018.

Læs mere

Seneste udgivelse

Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed har gennem mere end 30 år publiceret en række undersøgelser af danskernes tilværelse, og på det seneste har fonden udvidet arbejdsområdet til at omfatte komparative undersøgelser af forholdene i udvalgte lande, herunder Norge og Sverige.

I Velfærdsstat og befolkning i Skandinavien søger fonden at give en skildring af udviklingen og status for den skandinaviske velfærdsstat samt et overblik over den skandinaviske befolknings hverdag derhjemme og på arbejdsmarkedet.