Læs artiklen

Til tiden – en bogserie om det, vi taler om for tiden

Til tiden – en bogserie om det, vi taler om for tiden

Til tiden-serien består af korte, koncentrerede bøger, der har til hensigt at løfte læserens blik fra den aktuelle debat og sætte emnerne ind i større sammenhænge.

Til tiden-bøgerne er skrevet af folk, der ved meget og tør mene noget. Her er bøgerne i serien: 

De fire isbjerge
Verden har altid stået foran store udfordringer, men i disse år synes panderynkerne hos magthavere og meningsdannere i Vesten at være dybere end tidligere. Kan vores nationer og institutioner klare presset fra den voldsomme migration, de stigende klimaudfordringer, religionskonflikter og en ustyrlig global økonomi? Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller giver sit bud på de fire mest presserende, politiske dagsordner.

Forstå populismen
Journalist Anna Libak giver sit bud på, hvad populisme er, og diskuterer, hvad der giver populisterne vækst og styrke, og hvordan det etablerede system udfordres af og reagerer på populismen.

Det sorte skæg
Forfatter og debatør Tarek Hussein tager fat på de tilsyneladende paradokser imellem et sekulært samfund og en lovreligion. Han skriver om synet på kvinden i islam, om kampen mellem kulturen og religionen. Han angriber de religiøse forkyndere i islam, de såkaldte ”Google-imamer”, og giver konkrete råd til unge muslimer, der føler sig pressede af imamernes krav om medgift, cølibat og renhed i troen.

Det nye tyske højre
Sidste gang Tyskland havde en succesrig, national højrefløj, gik det grueligt galt. I mange år var det en udbredt antagelse, at tyskerne var vaccineret imod en ny højrefløjsbevægelse. Det er ikke længere tilfælde. En stærkt højrepopulistisk bevægelse, der orienterer sig i nationalkonservativ retning, har samlet sig omkring partiet Alternative für Deutschland. Journalistik og historiker Jesper Vind har gennem flere år rejst i Tyskland og talt med politikere, intellektuelle, analytikere og folk på gaden. I denne bog tegner han et portræt af det nye tyske højre. 

Ugudelighed
Hvorfor var kirker og skoler så bekymrede for troens tilstand i 1950'erne? Selv oplevede Bente Hansen ingen såkaldt afkristning, for hun boede midt i det vestjyske bibelbælte, hvor Indre Mission og grundtvigianisme var yderpunkter og ramme. Hvordan gik det senere? Har fraværet af gudstro bidt sig fast? Eller bragte ugudeligheden nye åbninger i troslivet? 

Hvorfor blev Europa ikke et imperium?
I et verdenshistorisk perspektiv er det europæiske statssystem og den vedvarende europæiske magtbalance enestående – og reelt en undtagelsesfortælling. Professor og forfatter Jørgen Møllers bog er fortællingen om de lange linjer i, hvordan det europæiske statssystem fra middelalderen og frem blev et konglomerat af konkurrerende stater og ikke et imperium. 

En gentænkning af demokratiet
Demokratieksperten Mogens Herman Hansen fortæller i sin bog, at »det moderne demokrati ikke bare er et demokrati, men en blandet forfatning, der rummer både monarkiske, aristokratiske og demokratiske elementer«.

Mennesket har altid vandret
Museumsinspektør Jeanette Varberg konstaterer i sin bog, at mennesket har vandret og krydset grænser i 70.000 år. Og selv om Europa forsøger at holde flygtninge og migranter ude, finder de blot en anden vej ind. »Jeg bruger arkæologien til at sige, at den romantiske fortælling ikke holder. Vi skal se på et samfund, hvor indvandring og udvandring altid har været et vilkår, og intet samfund er forblevet statisk«.

Giv dine børn noget at vokse af
Lærer og debattør Thomas Skovbo er far/papfar til seks børn og opfordrer de voksne til at turde være de voksne og give børnene »en daglig dosis modstand«. Som forældre skal vi være »dem, vores børn kan bruge til noget og ikke bare være mødre uden grænser og fædre uden nosser«, mener han.

Syv myter om Martin Luther
Professor Frederik Stjernfelt tager i 500-året for reformationen Martin Luther under behandling og fremfører, at tidens tand har været alt for god ved den gamle reformator. Frederik Stjernfelt går kritisk til værk og afviser i sin bog de syv mest positive myter om Martin Luthers værk og virkning.

 

Redaktionen anbefaler: