Læs artiklen

Poul Schlüter: Ikke så konservativ, så det gør noget

Poul Schlüter: Ikke så konservativ, så det gør noget

Poul Schlüter er den eneste konservative statsminister, Danmark har haft siden systemskiftet i 1901. Til gengæld styrede han længe.

Poul Schlüter blev statsminister i 1982 og var ved magten i 10 år og 138 dage. Dermed er han Danmarks længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig. Det sidste af hans regeringstid var præget og plaget af Tamilsagen, og den sag medførte til sidst, at Poul Schlüter i 1993 trak sig fra statsministerposten.

»Schlüter vil mange år frem blive husket for både sine politiske resultater og for sin sortie som statsminister«, siger denne bogs forfatter, John Wagner.

»Men han vil også blive husket for en helt særlig evne til med få ord at udtrykke begejstring og mishag, holdninger og mangel på samme, når det sidste var taktisk klogest. På sine bedste dage kunne han mestre sproget helt musisk – andre dage som en savklinge«, siger John Wagner.

SCHLÜTERS POLITISKE TESTAMENTE er ikke en erindringsbog eller en traditionel samtalebog. Bogens 20 kapitler er bygget op omkring en snes to-tre timer lange samtaler mellem Schlüter og forfatter John Wagner, der selv har været aktiv i Det Konservative Folkeparti gennem adskillige årtier.

Som statsminister bestræbte han sig altid på at være hele landets statsminister og ikke ’bare’ konservativ partileder.

Poul Schlüter fylder 90 3. april og understreger, at han for længst har trukket sig fra den aktuelle politiske scene. Men han er fortsat skarp og umådeligt velorienteret og forholder sig i bogen til blandt andet Brexit og de mange spindoktorer på Christiansborg, som Poul Schlüter bestemt ikke er vild med. Og han går direkte om bord i sin ottende efterfølger som partileder, Søren Pape Poulsen, i kølvandet på den omstridte, konservative annoncekampagne STOP NAZI ISLAM ISME fra 2015 - »uforståelig og forfejlet«, lyder skudsmålet til den kampagne fra Schlüter.

Poul Schlüter knytter også nye kommentarer til Tamilsagen og til historien bag den famøse ’gulvtæppe-tale’ fra 1989, ligesom han beretter om sit forhold til datidens store, politiske profiler og rivaler fra Socialdemokraterne og Venstre.

»Som statsminister bestræbte han sig altid på at være hele landets statsminister og ikke ’bare’ konservativ partileder. Præcis den bestræbelse adskiller Schlüter fra mange hans forgængere og efterfølgere – ingen nævnt, ingen glemt – og er måske den vigtigste læresætning til fremtidens statsministre«, siger John Wagner.

FIND BOGEN HER: