Læs artiklen

Derfor er det en god idé at læse højt for sine børn

Derfor er det en god idé at læse højt for sine børn

Højtlæsning er et udbredt ritual i danske børnefamilier. Udover at være en hyggelig og afslappende aktivitet, særligt inden puttetid, har højtlæsningen gavnlige effekter for børn på en række andre punkter.

Stikker man hovedet ind hos danske børnefamilier lige omkring puttetid, vil man i mange tilfælde spotte den samme praksis: Den rituelle højtlæsning af godnathistorie. Ifølge Kulturministeriets seneste Kulturvaneundersøgelse får 48 % af alle 7-9-årige læst højt af mor eller far mindst fire gange om ugen:

Og de forældre har fat i den lange ende.

For selvom denne skribents personlige erfaringer siger, at mange af disse forældre selv falder i søvn under denne del af putteritualet, er der flere fordele for ungerne at få læst højt regelmæssigt.

 

Styrker barnets sprog og mentale sundhed

Forskningen har interesseret sig for højtlæsningens betydning i flere år og peger på dens gavnlige effekter for børn på især to punkter.

1.

Der er for det første bred enighed om, at regelmæssig højtlæsning styrker barnets sproglige udvikling, for under læsningen støder barnet ind i nye ord og vendinger og bliver klogere på sprogets muligheder. Det gør barnet bedre i stand til at formulere sig og øger skoleparatheden.

KORA, der i dag går under navnet Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, har for eksempel tidligere beskrevet, hvordan højtlæsning er vigtigt for børns – særligt drenges – egne læsefærdigheder. Det kræver dog en særlig indsats fra højtlæserens side. Det kommer vi til.

2.

Samtidig er der et stigende fokus på højtlæsningens betydning for børns mentale sundhed. Flere professorer med indsigt i børns mentale sundhed har eksempelvis tidligere udtalt sig om højtlæsningens betydning for en hensigtsmæssig udvikling hos børn.

Det skyldes blandt andet, at der under højtlæsningen typisk er en tæt og uforstyrret kontakt mellem barn og forælder, og på den måde styrkes barnets tilknytning til forælderen. Barnet oplever, at det er værd at tilbringe tid med.

Derudover peger forskere på, at højtlæsningen stimulerer basale kognitive funktioner hos barnet, såsom evnen til at fastholde opmærksomhed, dets hukommelse, forestillingsevne og selvkontrol. Det gør barnet bedre til at tænke abstrakt, til at reflektere over verden og til at indleve sig i andre mennesker.

Det er da noget!

 

Højtlæsning for den ambitiøse (læs: den veludhvilede) forælder

Regelmæssig højtlæsning for dit barn er altså en rigtig god idé af flere årsager.

Og hvis du nu som forælder tænker, at du har mod på at give den en ekstra skalle – eller blot har oplevet den udsøgte fornøjelse at få din nattesøvn – kan du bruge den til at gøre højtlæsningen endnu mere gavnlig for dit barn.

Forskningen viser nemlig også, at du kan styrke de positive effekter ved højtlæsningen i forhold til blandt andet barnets egne læsefærdigheder, hvis du gør det på en særlig måde. Det har blandt andre Aarhus Kommune sat fokus på med det såkaldte READ-projekt i samarbejde med Trygdondens Børneforskningscenter ved Aarhus Universitet og VIA University College.

Det handler om at engagere barnet i læsningen ved at tale med dit barn om det, I læser.

Det kan du for eksempel gøre ved, at:

Tale om historien, inden I går i gang med at læse. Tal for eksempel om bogens for-, bagside og titel, og hvad I tror, bogen handler om.

Lade barnet stille spørgsmål undervejs og forklare nye ord. Lad barnet blive en medfortæller af historien.

Tale om historien, når I er færdige med at læse. Hvilke nye ord og begreber hæftede barnet sig ved, og hvad handlede historien om? Kunne barnet genkende noget fra bogen i sin egen hverdag?

 Læs mere om, hvad du som forælder kan gøre, HER.

Denne måde at læse højt på har derudover en væsentlig sidegevinst: Det ekstra engagement fungerer efter denne skribents erfaring i øvrigt som en glimrende metode til at undgå at døse hen midt i godnathistorien!