Læs artiklen

Som resultat af et samarbejde mellem Aarhus 2017, Hay Festival og Gyldendal har to antologier med noveller fra alle dele af Europa nu set dagens lys; ”Lige her” for de 8-12-årige og ”Lige nu” for de 13-17-årige. To dansklærere deler her deres læseoplevelser, tanker og bud på undervisningsbrug af de fire noveller med danske forfattere bag.

Af Camilla Skov Lund

De to antologier indeholder til sammen 38 noveller af europæiske forfattere udvalgt fra en række forskellige lande. Forfatterne til novellerne er højest 40 år, og idéen med udgivelserne er at fremme de yngre forfatterstemmer i Europa. Novellerne har ungdom og rejse i fokus. Dog skal det at rejse ikke nødvendigvis forstås bogstavligt. Ofte er der i hovedpersonernes liv tale om en indre rejse.

Fire stærke, danske forfatterstemmer har bidraget til antologierne: Dy Plambeck, Sanne Munk Jensen, Sarah Engell og Peder Frederik Jensen – alle forfattere som dansklærere ynder at bruge i deres undervisning. Derfor vækker nye fortællinger fra netop disse forfattere begejstring. Desuden er noveller populære, da de er velegnede til arbejdet med at læse mellem linjerne pga. korthed, hurtigt frem til pointen, meddigtning fordi de begynder in medias res og en åben slutning, personkarakteristik pga. begrænset, tydeligt tegnet persongalleri og endelig elevproduktion med procesorienteret skrivning.

Vellykket novelle til de yngre elever
Af Irene Brasholt, dansklærer på mellemtrinnet

Dy Plambecks novelle Os fra blomsterkvarteret. Den dag vi rejste fra Snogstrup er en fin, lille fortælling om de velkendte børn fra Snogstrup. Novellen er den eneste med dansk forfatter i antologien ”Lige her” for de 8-12-årige.

Dy Plambeck leger med novellesamlingens rejsetema på flere niveauer – og meget vellykket. I fortællingen optræder ganske kort en opdagelsesrejsende i Østrigs bjerge, en naver på valsen og en nomade. På samme måde rejser Lara hver anden weekend på samvær med sin far, Tobias rejste som lille adoptivbarn fra Etiopien til Danmark, og Mikkel vil ud og opdage verden sammen med vennerne.

Det velkendte univers, blomsterkvarteret, og intertekstualiteten til Halfdan Rasmussens børnerim understreger det barnlige univers for yngre børn og sætter fantasien i gang. Dy Plambecks novelle vil blive taget godt imod af elever på 3.-4. klassetrin, for de vil kunne spejle sig i de glæder og udfordringer, som børnene i blomsterkvarteret oplever: Leg og fantasi, frygten for det nye og styrken i gode venskaber.

”Lige nu”: Tre fortrinlige danske noveller til udskolingen
Af Anne Dahl, dansklærer i udskolingen

Sanne Munk Jensen: #Parisjetaime tager udgangspunkt i en ung kvindes rejse til Paris med sin kæreste. Midt i den romantiske hovedstad, der byder på oplevelser af en sådan karakter, at det naturligvis MÅ deles på de sociale medier, finder jeg-fortælleren ud af, at hun må søge efter sin egen identitet, for at blive rigtig lykkelig. De sociale medier og de unges søgen efter en identitet via disse, er i sig selv interessant, men derudover er der mange andre temaer. Temaerne identitet, kærlighed, valg og ungdomsliv er centrale, og novellen kan let anvendes i et tema om identitet, men den er også let anvendelig som prøvetekst til afgangsprøven.

Sarah Engell: Det vi har mistet sætter fokus på en meget aktuel problematik omkring flygtninge. Novellen foregår på en båd, hvor en gruppe flygtninge forsøger at nå til fastlandet. Jeg-fortællerens rejse over vandet, skildres med et beskrivende sprog, der giver læseren en fornemmelse af en rå og barsk virkelighed, hverdagsrealisme fra en ny synsvinkel. Novellen bruger jeg i et forløb om “Mennesker på flugt”, og den bakkes op af sagprosa om emnet. Det er en flot og uhyggelig virkelighedsskildring, og er oplagt at benytte også i temaer om flugt, krig, familie, valg og realisme.

Peder Frederik Jensen: Vi øver os på at blive voksne har også rejsen i centrum. Novellens komposition er et sammensurium af nutidens dramatiske hændelser og erindringsglimt, styret af den unge jeg-fortæller og hans oplevelser med vennen Musa. Novellens sprog er ordknapt og afspejler den realisme, der møder læseren. Fortælleren søger efter sig selv og sin seksualitet, og novellen kan let anvendes i temaer om ungdomsliv og identitet. Jeg vil selv bruge den i et forløb om komposition, da novellen også er oplagt til en fordybelse med netop det i fokus.

Skrivekonkurrencen 500 ORD
Også i forbindelse med HAY-festivallen har børn og unge i foråret 2017 haft travlt med at skrive fortællinger på maksimalt 500 ord. Temaet var også her rejsen. Et dommerpanel udvalgte to vinderfortællinger blandt de ikke mindre end 4.117 bud. Vinderne blev offentliggjort på HAY-festivallen og præmien var en bogudgivelse. Tillykke til de to unge forfatterspirer Isak Weiss Brinks (11) og Theresa Andersen (13).