Peter Milan Petersen

Beskrivelse

Peter Milan Petersen, født 1941

Cand.mag. i naturhistorie og geografi fra Københavns Universitet, med botanik som hovedfag. Fra 1962 til 2006 ansat ved Københavns Universitet, først som amanuensis, siden som lektor ved Institut for økologisk Botanik/Botanisk institut/Biologisk Institut. I perioden 1970-1972 videnskabelig leder af universitetets arktiske station på Disko. Medlem af Strødam-udvalget 2000-2005. Fra 2006 tilknyttet Biologisk Institut, Københavns Universitet, som lektor emeritus. Bor i Veksebo ved Fredensborg og driver et mindre økologisk landbrug, Toftevang. Er gift og har fire voksne børn. Har siden 1979 været aktiv i bestyrelsen for den lokale afdeling af Danmarks Naturfredningsforening.

Mit forskningsfelt er planteøkologi i bred forstand, og jeg har gennem årene publiceret ca. 30 større og mindre videnskabelige artikler, bl.a. om storsvampes økologi, karplanters sprednings- og populationsøkologi, arktisk vegetation, og moser og kær. Jeg arbejder fortsat med landskabsøkologiske problemstillinger, vegetationsdynamik og vegetationen i krat og småskove. Har sammen med lektor Peter Vestergaard skrevet lærebogen Vegetationsøkologi (Gyldendal) og leveret bidrag til Naturen i Danmark, bindet om det åbne land (Gyldendal), og bogen Arktisk Station 1906-2006 (Rhodos).

Læs mere

Seneste udgivelse

Basisbog i vegetationsøkologi

Bogen behandler faktorer og forhold af betydning for vegetationens sammensætning og dynamik under danske forhold og beskriver vegetationsøkologiske begreber og metoder. Bogen omhandler de landskabselementer, der rummer største delen af vores vilde flora, dvs. kyster, moser, hede, græsland, krat og skove. Vegetationsøkoogi henvender sig til studerende, men vil også kunne bruges som håndbog af alle, som underviser i botanik og biologi eller som beskæftiger sig med forvaltning og formidling af dansk natur.

Bøger af Peter Milan Petersen