Mette Lindstrøm

Beskrivelse

Mette Lindstrøm er konsulent hos Implement Consulting Group og har i en årrække arbejdet indenfor uddannelses- og forskningsområdet. Som bl.a. underviser, censor, medlem af aftagerpanel, konsulent på udviklings- og forandringsprojekter har hun arbejdet med uddannelse fra flere vinkler. Disse erfaringer bliver i bogen sammenstemt med erfaringer fra involveringsprocesser, forandringsledelse, implementering og lederudvikling alt sammen med udgangspunkt i praksis. Mette er uddannet Cand. scient. pol. med en særlig kærlighed for og nysgerrighed efter hvordan man samskaber ideer og får dem til at leve i hverdagen.

Læs mere

Seneste udgivelse

Ledelse i uddannelsesmiljøer

Ledelse af uddannelsesinstitutioner er et forsømt område. Men så meget desto mere påtrængende.
For hvis de danske uddannelsesinstitutioner skal udvikle sig, må vi bort fra, at det er underviseren alene, der tilvejebringer undervisningen. Der er brug for, at ledelsen på den enkelte institution aktivt arbejder med på undervisningen og samtidig inddrager underviserne i hele institutionens udvikling. Uden medarbejderne ingen forandringer.

Med levende beskrivelser fra ledere og medarbejdere på danske uddannelsesinstitutioner beskriver forfatterne udfordringer og dilemmaer og viser, hvordan et øget fokus på ledelse og samarbejde kan højne uddannelsernes kvalitet til glæde for medarbejdere, studerende – og for samfundet, som har brug for viden og uddannelse.

Bogen indgår i serien Gyldendal Public. Bøgerne i serien er til engagerede medarbejdere, ledere og politikere i den offentlige sektor. Alle bøger fra Gyldendal Public tager udgangspunkt i, at den offentlige sektor består af virksomheder som alle andre – drevet under særlige vilkår og med særlige formål.

Bøger af Mette Lindstrøm

Tilføj til ønskeliste

Ledelse i uddannelsesmiljøer