Marie-Louise Svane

Beskrivelse

Marie-Louise Svane, født 1945, er mag.art. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet 1979. Marie-Louise Svane er bidragyder til DANSK LITTERATURS HISTORIE fra 2006-16.

Læs mere

Seneste udgivelse

Dansk litteraturs historie

Romantikken – den skelsættende periode fra 1800-1870, hvor litteraturen bliver den kristent-borgerlige kulturs omdrejningspunkt og det vigtigste medium både for individets dannelse og udviklingen af en national identitet. Bogen rummer en grundig præsentation af romantikkens filosofiske grundlag og forfattere, bl.a. Oehlenschläger, Ingemann og Grundtvig.