Jan Zimmermann

Beskrivelse

Jan Zimmermann, f. 1944, cand.mag. i dansk og tysk; lektor ved Alssundgymnasiet Sønderborg.

Medarbejder ved Dansk litteraturs historie, bd. 1, 1100-1800 (2007), afsnittene om middelalderdrama og skolekomedier.

Forfatterportrætter til Gads danske forfatterleksikon (2003).

Bidrag til antologier og tidsskrifter.

Formidling af nordisk litteratur ved bl.a. Folkeuniversitetet. Læs mere

Seneste udgivelse

Dansk litteraturs historie

Middelalderen, renæssancen og oplysningstiden. - tre store epoker fra år 1100 til 1800. Fremstillingen tager sin begyndelse omk. år 1100, da danske tekster første gang skrives i bøger.

De tidligste danske storværker - som bl.a. Saxos Danmarkshistorie (ca. 1200) - blev skrevet på latin, og det blev de til langt op i 1600-tallet. Den dansksprogede litteratur vokser ud af bønnebøger, love, krøniker, folkebøger og folkeviser - først efter Reformationen udkommer den første dansksprogede Bibeludgave i 1550.

1600-tallets barokdigtere tæller blandt andre Anders Bording og Thomas Kingo, mens det er kongedatteren Leonora Christina, der med sin Jammers Minde, bliver den første selvbiografist i den danske litteratur.

I 1700-tallet opstår nye genrer og litteraturens betydning i samfundet vokser. Ludvig Holberg skriver satirer og komedier, og han grundlægger essay-genren i Danmark. Charlotta Dorothea Biehl skriver følsomme komedier, mens Johan Herman Wessel parodierer tragedien og de store følelser. Ved 1700-tallets slutning står det enkelte, selvberoende individ i centrum hos lyrikeren Johannes Ewald og prosaisten Jens Baggesen.

Bøger af Jan Zimmermann