Jørgen Kieler

Beskrivelse

Jørgen Kieler, f. 1919, læge og kræftforsker. Aktiv modstandsmand under den tyske besættelse af Danmark, dødsdømt i foråret 1944, straffen ændret til koncentrationslejrophold frem til kort før befrielsen maj 1945. Lægeeksamen i 1947. Efter studieophold i USA tilknyttet Fibiger Laboratoriet i 1953, leder af samme i 1965. I 1980 udnævnt til forskningschef i Kræftens Bekæmpelse og i 1984 til leder af Fibiger Instituttet med særligt ansvar for kræft- og miljøprogrammet. Formand for Frihedsfonden 1975-88.

Opdateret CV kan ses i Kraks Blå Bog. Min stilling som overlæge og chef for Fibiger Laboratoriet gav mig mulighed for en international indsats i bestræbelserne på at bryde igennem jerntæppet og inddrage vore østeuropæiske kolleger i den internationale kamp imod kræften. I nært samarbejde med professor Mühlbock (jødisk flygtning bosat i Amsterdam, stifter af EACR) har jeg været med til at organisere internationale kongresser i Warszawa, Krakow, Prag, Bratislawa, Budapest og Zagreb. Jeg har desuden haft mulighed for at etablere et samarbejde med kræftforskere fra 21 forskellige lande, herunder 6 østeuropæiske. I alt 104 udenlandske forskere har arbejdet på Fibiger Laboratoriet heriblandt 28 fra USA, 25 fra Polen, 10 fra Tjekkoslovakiet og 5 fra andre østeuropæiske lande, som herved fik kontakt og videnskabeligt samarbejde med kolleger fra 21 forskellige lande foruden Danmark. Min deltagelse i debatten om modstandsbevægelsen er baseret dels på mine erfaringer som læge og som formand for Frihedsfonden, hvorunder langtidsvirkningen af deportation, tortur, krigssejlads og andre fysiske og mentale belastninger gradvis blev afsløret, og dels på den triste erkendelse af de ”post-Hæstrupske” historikeres svigtende evne til at forstå , hvad der bevægede folk under besættelsen, herunder også den internationale kamp imod nazismen. Nu endelig synes en ny generation af historikere at vise forståelse for, at kampen imod nazismen ikke stoppede ved Kruså. Jeg mener at have bidraget hertil ved min skribentvirksomhed og ved mine mange foredrag. Følgende har nok haft størst effekt: Per Helweg-Larsen, Henrik Hofffmeyer, Jørgen Kieler, Eigil Hess-Thaysen, Jørn Hess-Thaysen, Paul Thygesen, Munke Hertel Wulff: Famine Disease in German Concentration Camps. Complications and Sequals. Acta Medica Scandinavica suppl. 274, 1952. Jørgen Kieler og gruppemedlemmer: En modstandsgruppes historie. Bind I & II. 1982. Jørgen Kieler: Nordens lænkehunde. Bind I og II. Gyldendal 1993. Jørgen Kieler: Hvorfor gjorde I det? Bind I og II. Gyldendal 2001. Jørgen Kieler: Resistance Fighter. Gefen Publishing House, Jerusalem & New York 2007. Jørgen Kieler: Dänischer Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Ein Zeitzeuge berichtet über die Geschichte der dänischen Widerstandsbewegung 1940-1945. Offizin, Hannover 2010. Bidrag til antologier Jørgen Kieler: Efter kampen. I: Hans Jørgen Lembourn (red.): Gå til modstand. Beretninger fra Besættelsen. Schønberg 1961. Jørgen Kieler: Stories of Rescue. I: Carol Rittner, R.S.M. and Sondra Myers (eds.): The Courage to Care. New York University Press 1986. Jørgen Kieler: Personal narratives. I: Leo Goldberger (ed.): The Rescue of the Danish Jews. Moral Courage under stress. New York University Press. 1987. Jørgen Kieler: KZ. I: Therkel Stræde (red.): De nazistiske koncentrationslejre. Studier og bibliografi. Syddansk Universitetsforlag 2009. Tidsskriftartikler Per Helweg-Larsen, Henrik Hoffmeyer, Jørgen Kieler m.fl.: Sultsygdommen og dens følgetilstande hos koncentrationslejrfanger. Ugeskrift for Læger nr. 44, 1949. Jørgen Kieler: Studenterliv under besættelsen. Dansk medicinhistorisk årbog, 1995. Jørgen Kieler: KZ-lejrenes patologi. Personlige erfaringer fra arbejdslejren Porta Westphalica. Rubicon nr. 2, 2005. Jørgen Kieler: Hvem reddede de danske jøder? RAMBAM nr. 17, 2008. Interviews i bøger Anton Gill: The Journey b Læs mere

Bøger af Jørgen Kieler

Tilføj til ønskeliste

Nordens lænkehunde