Henrik Stampe Lund

Beskrivelse

Henrik Stampe Lund (f. 1964), mag.art. og ph.d. i litteraturvidenskab fra Københavns Universitet. Har tidligere arbejdet som forsker og underviser ved Københavns Universitet og publiceret en række videnskabelige tidsskriftsartikler om blandt andre Søren Kierkegaard og Thomas Mann. Den gennemgående røde tråd i publikationerne har været spørgsmålet om forståelsen af humanismens og demokratiets betydning i den europæiske kulturhistorie. Ved siden af den akademiske løbebane har Henrik Stampe Lund udgivet bøger af formidlende og essayistisk karakter: Det populære demokrati (2005) og Dømmekraft (2006) og senest Ord fra hjertet – Johannes Møllehaves forfatterskab (Gyldendal 2009). Desuden i en årrække anmelder og skribent ved henholdsvis dagbladet Information og Politiken. I de seneste år har interessen for det europæiske demokratis historiske og aktuelle skikkelse udmøntet sig i arbejdet som specialkonsulent og rådgiver med ekspertise i Den Europæiske Unions forskningspolitik på DTU Veterinærinstituttet. Det gælder såvel som medskriver på større EU-ansøgninger rettet mod finansiering af grundforskning som lobbyistarbejde i Bruxelles. Henrik Stampe Lund arbejder også med disse spørgsmål som uafhængig konsulent. Læs mere

Seneste udgivelse

Forandre for at bevare?

Hvad er konservatisme? Hvori består den konservative tankeform, hvad er dens historie og hvordan adskiller den sig fra ideologierne liberalisme og socialisme? Og er den stadig relevant i dag?
En grundformel i konservatismen er dens fornemmelse for traditionens og kulturens betydning for individet og samfundet i modsætning til de øvrige ideologiers utopiske og progressive tankeformer. Denne grundimpuls har op gennem konservatismens egen historie ført til meget forskellige resultater fra traditionel humanisme til højrenationalistiske bevægelser.
I Forandre for at bevare? diskuteres konservatismens mangeartede udformninger og udfordringer i forhold til bl.a. æstetik, teknologi, kristendom og globalisering.