Erling Andersen

Beskrivelse

Erling Andersen er cand.theol. med 22 års erfaring som sognepræst i henholdsvis Åbenrå og Kolding. Fra 2006 lektor ved Folkekirkens Institut for Præsteuddannelse, hvor han er tilknyttet Pastoralseminariet i Århus, den obligatoriske efteruddannelse for præster samt uddannelsen af provster. Han har siden 2005 undervist på UC-Syds diplomlederuddannelse bl.a. i fagene ledelse og organisation samt viden- og innovationsledelse. Desuden har han fra midten af 1990’erne været konsulent for en lang række offentlige og private virksomheder samt menighedsråd.

Læs mere

Bøger af Erling Andersen

Tilføj til ønskeliste

Ledelse af tro