Ellen Ryg Olsen

Beskrivelse

Ellen Ryg Olsen

Læge, tidligere skuespiller ved blandt andet Det Lille Teater, Christianshavnergruppen og Fiolteatret samt en gruppe knyttet til Open Theater, New York. Begyndte efter ophold i Afrika at læse medicin og har som læge altovervejende arbejdet socialmedicinsk. Udgav tidligt i erhvervsforløbet den arbejdsmedicinske bog Eksem – et arbejdsmiljøproblem sammen med biolog Allan Roepstorff og socionom Birgitte Andreasen (Fremad 1982). Var i 80’erne og begyndelsen af 90’erne med i redaktionen af Naturkampen, et socialistisk tidsskrift for naturvidenskab, teknik og medicin. Arbejdede sidst i 80’erne som læge på et sundhedscenter i Nicaragua. Udgav som praktiserende læge og konsulent ved Mødrehjælpen bogen Kvinders valg. Historier om illegale aborter fra 1930-1970 (Systime 1993). Har i 2005 på Gyldendal udgivet Syge på tvangsarbejde – om behandlingen af førtidspensionsansøgere, der er skrevet ud fra erfaringer som kommunal lægekonsulent og konsulent ved en revalideringsinstitution. Arbejder aktuelt som afdelingslæge ved RCT – Rehabiliteringscentret for Torturofre. Er gift med biolog Peder Agger og vi har tilsammen 6 børn, 12 børnebørn og 2 oldebørn. Læs mere

Bøger af Ellen Ryg Olsen

Tilføj til ønskeliste

Syge på tvangsarbejde