Claus Thomas Nielsen

Beskrivelse

Claus Thomas Nielsen, sognepræst

Hjemmeside: www.clausthomasnielsen.dk

Født 1962. Cand.theol. 1991. Siden 1991 sognepræst i Stauning og Skjern Sogne. Gift med Ann-Mari Mynster Nielsen. 7 børn.

Århus Universitets Guldmedalje 1991: En undersøgelse af hovedmotiver i Shakespeares senere forfatterskab, særligt King Lear, Antony and Cleopatra og The Tempest, som forudsætning for en belysning af brudlinjerne i den tidlige moderne europæiske bevidsthed fra renæssancen og fremefter. 302 sider. Bøger: Israel-Ægypten-Jerusalem. En tekstnær undersøgelse af hovedmotiverne i Shakespeares ”King Lear”. Forlaget Teoltryk, Århus 1989. Bidrag til antologier Prædikener fra i går til i morgen. En Postil til 2. Tekstrække. Forlaget Anis 1995. Velfærd tur-retur. Forlaget Gyldendal 2005. Og Gud velsignede dem. Antologi. Forlaget Aros. 2005. Det fordømte menneske, Jørgen Leth og den nye sædelighedsfejde. Forlaget People’s Press 2005. Haves: vidner. Festskrift til Henrik Have. Forlaget inkinc 2006. Jorden tro. Festskrift til Søren Krarup. Forlaget Lysias 2007. Artikler Diverse artikler og essays. Hovedsageligt i Tidsskriftet Tidehverv. Læs mere

Seneste udgivelse

Velfærd tur-retur