Ordbøger & Opslagsværker
 
 
 
 
Find titel i denne kategori
Søg
 
 
 
 
Sortering Vis pr. side Visning
Resultat: 1-24 (af 161)   Side: 1 2 3 ... 7  Forrige  
 •  
   
   
   
  SynonymordbogSynonymordbogKirsten Sydendal, Henrik Andersson, Marianne Holmen, Thomas IngemannSynonymordbog af Thomas Ingemann, Henrik Andersson, Marianne Holmen m.fl. © Gyldendal A/S 2012. Ordbogen indgår i serien Gyldendals Store Røde Ordbøger
 •  
   
   
   
  Dansk-Fransk OrdbogDansk-Fransk OrdbogKirsten Jeppesen Kragh, Henrik Hovmark, Birgit Schlifer, Else Juul HansenGyldendals Røde Dansk-Fransk Ordbog, 7. udgave af Else Juul Hansen, Henrik Hovmark. Kirsten Jeppesen Kragh, Birgit Schlifer m. fl. © Gyldendal A/S 2005. Bogen findes også som Cd Rom.
 •  
   
   
   
  Dansk-Italiensk OrdbogDansk-Italiensk OrdbogCarla Avanza Juul Madsen, Henning Juul Madsen, Giovanni Mafera64.000 opslagsord, 25.000 udtryk og vendinger.   Dansk-Italiensk Ordbog er gennemrevideret og ajourført, og der er tilføjet ca. 4.000 nye opslagsord i 2. udgave. Samtidig står alle opslagsord på ny linje. Fra de uregelmæssige italienske verber henvises der nu til bøjningsmønstre bagest i bogen.
 •  
   
   
   
  Hvad hedder det på dansk?Hvad hedder det på dansk?Birgit OlsenHvad hedder det på Dansk?, 2. udgave af Birgit Olsen © Gyldendal A/S 2009
 •  
   
   
   
  Tysk-Dansk/Dansk-Tysk OrdbogTysk-Dansk/Dansk-Tysk OrdbogGyldendal OrdbogsafdelingGyldendals Mini Tysk-Dansk/Dansk-Tysk Ordbog, 2. udgave © Gyldendal A/S 2011
 •  
   
   
   
  Fransk-Dansk/Dansk-Fransk OrdbogFransk-Dansk/Dansk-Fransk OrdbogElse Juul HansenOver 40.000 opslagsord Nyttig rejseparlør Gyldendals franske miniordbog er tænkt som et handy hjælpemiddel på rejsen, på jobbet og i skolen - et effektivt redskab til en hurtig oversættelse Opslagsordene er udvalgt med henblik på aktualitet og anvendelighed, og hovedvægten ligger på dagligsproget. Derudover vil man finde det ordforråd, man har brug for på rejser, på apoteket, på posthuset, i lufthavnen, til konferencer og møder, på hotellet m.m. Ordbogsartiklerne har en klar og enkel udformning, så det er let at finde den delbetydning, oversættelse eller vending, man søger. Ordbogen indeholder tillige en nyttig rejseparlør med de mest nødvendige fraser, man har brug for hos lægen, på hotellet, på restauranten, ved grænsen, i butikken m.m. Typografien er let læselig, og alle opslagsord står til venstre i spalten - det gør ordbogen let at orientere sig i. Og med sin ringe vægt kan miniordbogen være i enhver taske.
 •  
   
   
   
  Dansk-Latin OrdbogDansk-Latin OrdbogAllan A. LundGyldendals Røde Dansk-Latin Ordbog, 1. udgave af Allan A. Lund © Gyldendal A/S 2007
 •  
   
   
   
  Fransk-Dansk/Dansk-Fransk OrdbogFransk-Dansk/Dansk-Fransk OrdbogEa Tryggvason Bay Medium ordbog med cd-rom Indeholder over 31.000 opslagsord. Indholdet er stort set identisk med Small-udgaven, men bogen er sat med større skrift og i et mere læsevenligt format. Bogen præsenterer et almindeligt, moderne sprog, som man møder det i hverdagen, på arbejde, i skolen og især på rejse i Frankrig og fransktalende lande. Mange eksempler på ordenes brug, sætninger og faste vendinger samt præpositionsforbindelser, der ofte er meget anderledes end på dansk. Stort afsnit med bøjning af de regelmæssige verber samt de almindeligste uregelmæssige verber i alle personer. Angivelse af udtale. Inklusive miniparlør, som kan være praktisk på rejsen.
 •  
   
   
   
  Latin-Dansk OrdbogLatin-Dansk OrdbogThure Hastrup13.000 opslagsord, 11.000 udtryk og vendinger. Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger. Latin-Dansk Ordbog anvendes i begynderundervisningen i latin. Ud over artikeldelen indeholder ordbogen en kortfattet latinsk grammatik, en liste over personnavne og stednavne samt et oversigtskort over Romerriget. Vægten er lagt på eksemplerne, som i overvejende grad er hentet fra tekster fra den klassiske periode, der læses almindeligt i gymnasiet og de første studieår. Prosaforfattere som Cicero og Caesar er dækket helt ind, andre som Livius, Sallust m.fl. i vid udstrækning; af digterne er Horats medtaget fuldstændigt, og Vergil, Ovid m.fl. er fyldigt repræsenteret. For at lette overblikket over de mange bøjningsformer i det latinske sprog er ordbogen udvidet med en Mini-grammatik, der især indeholder orddannelse og formlære. Samtidig er antallet af opslagsord forøget med en række henvisninger fra "vanskelige" verbalformer til deres bøjningsmønster. Alle verber (både de regelmæssige og de uregelmæssige) er anført med deres (fire) hovedtider.
 •  
   
   
   
  Engelsk PRO Privat OnlineEngelsk PRO Privat OnlineC.A. Bodelsen, B. Kjærulff Nielsen, H. Vinterberg, Jens Axelsen, Jørgen RohdeDansk-Engelsk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Dansk-Engelsk Ordbog, 11. udgave af Jens Axelsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2007. Ordbogen indeholder 57.000 opslagsord og 36.000 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne.   Engelsk-Dansk Ordbog Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Røde Engelsk-Dansk Ordbog, 13. udgave af Jens Axelsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2003. Ordbogen indeholder 50.000 opslagsord samt 28.000 udtryk og vendinger. Ordbogen dækker meget bredt inden for det almene ordforråd, så den passer til generalistens behov, hvad enten det er på kontoret, derhjemme, i skolen eller under studierne.   Stor Dansk-Engelsk Ordbog Vinterberg & Bodelsen Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Røde Dansk-Engelsk Ordbog af Hermann Vinterberg og C.A. Bodelsen, 4. udgave ved Viggo Hjørnager Pedersen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1998. Ordbogen indeholder 172.500 opslagsord og 117.500 udtryk og vendinger. Ordbogen er den største dansk-engelske ordbog på markedet, og den dækker ud over almensproget både videnskabeligt, fagligt, teknisk og litterært sprog. Den er det oplagte valg for professionelle, studerende og ansatte ved de videregående uddannelser.   Stor Engelsk-Dansk Ordbog Kjærulff Nielsen Den digitale ordbog er baseret på Gyldendals Store Røde Engelsk-Dansk Ordbog, 6. udgave af B. Kjærulff Nielsen © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 1998. Ordbogen indeholder 125.000 opslagsord og 45.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er den største engelsk-danske ordbog på markedet, og den dækker ud over almensproget både videnskabeligt, fagligt, teknisk og litterært sprog. Den er det oplagte valg for professionelle og studerende og ansatte ved de videregående uddannelser.   Dansk-Engelsk Fagordbog Den digitale fagsprogstermbase er udarbejdet af Jørgen Rohde © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2008. Fagsprogsbasen er baseret på Dansk-Engelsk Industriordbog. Ordbogen indeholder 150.000 opslagsord og 52.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er uden sammenligning den største fagsprogstermbase på markedet, og den dækker ud over almensproget meget bredt inden for alle fagområder herunder handel, teknik, industri, it, medicin, kemi, økonomi og jura. Den er et uundværligt værktøj for alle i erhvervslivet.   Engelsk-Dansk Fagordbog Den digitale fagsprogstermbase er udarbejdet af Jørgen Rohde © Gyldendalske Boghandel, Nordisk Forlag A/S 2008. Ordbogen indeholder 174.000 opslagsord og 72.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er uden sammenligning den største fagsprogstermbase på markedet, og den dækker ud over almensproget meget bredt inden for alle fagområder herunder handel, teknik, industri, it, medicin, kemi, økonomi og jura. Den er et uundværligt værktøj for alle i erhvervslivet.
 •  
   
   
   
  Italiensk Studerende OnlineItaliensk Studerende OnlineErling Strudsholm Gyldendals Italienske onlineordbog er baseret på Gyldendals Røde Miniordbog Italiensk-Dansk/Dansk-Italiensk, 1. udgave af Erling Strudsholm og Paola Polito © Gyldendal A/S 2007.
 •  
   
   
   
  Latinsk Privat OnlineLatinsk Privat OnlineJ. Th. Jensen, M. J. GoldschmidtLatinsk PRO Online en en onlineversion af Jensen og Goldschmidts Latinsk-Dansk Ordbog. Ca. 18.000 opslagsord. Ordbogen er den største mellem latin og dansk. Den anvendes i gymnasiet og på de videregående uddannelser. Ordbogen indeholder fyldige artikler med oversættelser - og undertiden kulturhistoriske forklaringer - af de latinske ord i deres forskellige betydninger. De mange eksempler er yderligere forsynet med citater, hvoraf de fleste stammer fra digte og prosa af de klassiske forfattere. Prisen dækker abonnement i et år.
 •  
   
   
   
  Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogEngelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogAnna GardeEngelsk-Dansk/Dansk-Engelsk Ordbog - Large, 4. udgave af Anna Garde © Gyldendal A/S 2008
 •  
   
   
   
  Dansk Etymologisk OrdbogDansk Etymologisk OrdbogNiels Åge Nielsen13.000 opslagsord. Dansk Etymologisk Ordbog giver svar på de to spørgsmål: "Hvorfor hedder det sådan?", og "Hvad kommer ordet af?". Den gør udførligt rede for det almindelige danske ordforråds oprindelse, dets etymologi. Ordbogen bygger på den sprogvidenskabelige litteratur, som behandler samhørigheden mellem de forskellige sprog - de indoeuropæiske - som dansk er beslægtet med. Til en del af opslagsordene er der supplerende litteraturhenvisninger. Ordbogens indhold kan illustreres af et uddrag af artiklerne ord og bog: ord et; glda. orth, no., sv. ord, oldnord. ..., got. waúrd, oldhty. wort, ty. Wort, oldeng., eng. word... Herefter gøres der rede for de rekonstruerede germanske og indoeuropæiske former af ordet, og det nævnes, at ordet er beslægtet med verbum og andre ord. II. bog en 'samling beskrevne el. trykte blade'; glda., no., sv. bok, oldnord. bók f. 'bøg; bog'. I nord. er betydn. vist lånt fra oldsax. el. oldeng. Sa. ord som bøg... Som i andre sprog er navnet på 'bogen' egl. et navn på det materiale, hvorpå man skrev... Det germ. materiale formodes at have været bøgetræsplader... Tacitus i Germania kap. 10 skildrer, hvorledes germanerne ved lodtrækning benyttede pinde af et træ, der bar spiselige frugter, og hvori der var skåret mærker. - Jf. II. bog, bogstav, I. bøge. Sidst i artiklen er der en litteraturhenvisning til en tidsskriftsartikel. "Holder man af ord-historie er bogen en guldgrube... For fagfolk er Dansk Etymologisk Ordbog et uundværligt redskab. Men for alle med interesse i sprogets og særlig ordenes historie er ordbogen en rig kilde at øse af." - Politiken 5. udgave er et uændret fotografisk optryk af 4. udgave, 5. oplag.
 •  
   
   
   
  Spansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogSpansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogUlla Winding, María Díaz-VarelaMedium ordbog med cd-rom   Indeholder over 36.000 opslagsord. Bogen er stort set identisk med Small-udgaven, men bogen er sat med større og mere læsevenlige typer. Ordudvalget er spansk og dansk nutidssprog, som man møder det i dagligdagen, på rejser og i undervisningen. Mange eksempler på ordenes brug, sætninger og faste vendinger samt præpositionsforbindelser. Liste over hjælpeverbernes og nogle uregelmæssige verbers bøjning. I den dansk-spanske del endvidere angivelse af betydningsområde og hvordan de spanske oversættelser forbindes med andre ord. Vær opmærksom på systemkrav til cd-rom: Windows 98/NT/Me/2000/XP
 •  
   
   
   
  Min første røde ordbogMin første røde ordbogGyldendal Ordbogsredaktion MIN FØRSTE RØDE ORDBOG – TYSK En indbydende, flot og morsomt illustreret ordbog for børn fra cirka 8-9 år og opefter. Bogen er udarbejdet efter de følgende principper:   To funktioner: både en regulær ordbog og en underholdende "bladrebog", der tilgodeser det stigende behov for "edutainment". Altså både egnet til undervisningsbrug og til at hygge sig med - og lære af – derhjemme Pædagogisk opbygget: ingen forvirrende forkortelser, lydskrift m.v., så bogen kan bruges af de allerførste ordbogsbrugere Aktuelt og relevant ordudvalg på cirka 1500 ord hver vej Tysk-dansk og dansk-tysk ordliste God og sjov minigrammatik 30 temaplancher (Ved havet, Sport, I zoo, Mit værelse osv.) med tyske ord til glosetræning Kopiforlæg til glosekort, domino og memoryspil En underholdende og lærerig ordbog Rigt illustreret i farver af Jon Ranheimsæter Af Gyldendals Ordbogsredaktion Ordbogen indgår i serien Gyldendals Røde Ordbøger
 •  
   
   
   
  Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogEngelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogGyldendal OrdbogsafdelingEngelsk-Dansk/Dansk-Engelsk - Mini, 2. udgave © Gyldendal A/S 2008
 •  
   
   
   
  Spansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogSpansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogPia Vater, Birthe GawinskiGyldendals Mini Spansk-Dansk/Dansk-Spansk Ordbog, 1. udgave af Birthe Gawinski og Pia Vater © Gyldendal A/S 2009  
 •  
   
   
   
  Min første røde ordbogMin første røde ordbogKirsten Jakobsen, Katrine Shil Vissing Jakobsen En indbydende, flot og morsomt illustreret ordbog for børn fra ca. 5-9 år og opefter. Denne ordbog fungerer både som et almindeligt opslagsværk til undervisningsbrug og som en underholdende bog til at bladre i for sjov. Med de mange plancher og illustrationer tilgodeser bogen også det stigende behov for edutainment.
 •  
   
   
   
  Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogEngelsk-Dansk/Dansk-Engelsk OrdbogAnna Garde  Engelsk-Dansk/Dansk-Engelsk Ordbog - Medium, 3. udgave af Anna Garde © Gyldendal A/S 2007    
 •  
   
   
   
  Spansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogSpansk-Dansk/Dansk-Spansk OrdbogUlla Winding, María Díaz-VarelaSpansk-Dansk/Dansk-Spansk Small ordbog indeholder over 36.000 opslagsord. Ordudvalget er spansk og dansk nutidssprog, som man møder det i dagligdagen, på rejser og i undervisningen. Mange eksempler på ordenes brug, sætninger og faste vendinger samt præpositionsforbindelser. Liste over hjælpeverbernes og de væsentligste uregelmæssige verbers bøjning. I den dansk-spanske del endvidere angivelse af betydningsområde, og hvordan de spanske oversættelser forbindes med andre ord.
 •  
   
   
   
  Dansk-Spansk OrdbogDansk-Spansk OrdbogPia VaterGyldendals Røde Dansk-Spansk Ordbog, 7. udgave af Pia Vater © Gyldendal A/S 2008
 •  
   
   
   
  Italiensk-Dansk/Dansk-Italiensk OrdbogItaliensk-Dansk/Dansk-Italiensk OrdbogPaola Polito, Erling StrudsholmGyldendals Mini Italiensk-Dansk/Dansk-Italiensk-Dansk, 1. udgave af Erling Strudsholm og Paola Polito © Gyldendal A/S 2010
 •  
   
   
   
  Russisk-Dansk OrdbogRussisk-Dansk OrdbogValentina Harrit, Jørgen Harrit39.000 opslagsord, 7.000 udtryk og vendinger. Ordbogen er blevet opfotograferet til standardformatet for Gyldendals Røde Ordbøger, og det har klart forbedret læseligheden. Ud over artikeldelen rummer ordbogen et udførligt appendiks med en enkel og overskuelig oversigt over russisk grammatik. Endvidere er der angivet regler for afledning, så man kan danne langt flere ord end de medtagne 39.000 opslagsord.
Resultat: 1-24 (af 161)   Side: 1 2 3 ... 7  Forrige  

Log ind

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
Password

Opret profil

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
E-mail
Password

Glemt password

Indtast din e-mail, og vi sender dine info.

Slet profil

Indtast din e-mail.
E-mail

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast din e-mail-adresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet.
E-mail

Forlaget Gyldendal – hvor forfatterne er

Gyldendal.dk

g.dk – Gyldendals internetboghandel
- er nedlagt pr. 1. maj 2013.

Nu er du på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Her kan du læse om bøger, se film om litteratur, anmelde og komme i dialog med forfatterne.

Vi håber, at du finder den bog, du leder efter.

Velkommen til!