• DEN KOLDE KRIG I DANMARK 
    Under sit arbejde med Ulve, får og vogtere har Bent Jensen – og medarbejdere på Center for Koldkrigsforskning – udarbejdet en forskningsoversigt
    samt en række delanalyser og undersøgelser, som der refereres til undervejs i værket. De bringes her i deres helhed.

Kilder, forskning og litteratur

Kilder, forskning og litteratur

"Det hævdes ofte, at Den Kolde Krig var altomfattende. Det var den også i en vis forstand, men det er på den anden side værd at huske, at ikke alle mennesker hele tiden var gennemsyret af tanker om Den Kolde Krig under Den Kolde Krig. Man kan blot tage et vilkårligt udvalg af danske aviser fra forskellige tidspunkter i perioden for at forvisse sig om, at der var meget andet, der optog befolkningen. Som små drenge legede vi ved Den Kolde Krigs begyndelse »tyskere og englændere«, dvs. vi legede 2. Verdenskrig – ikke Kold Krig. Under opvæksten mindes jeg heller ikke, at Den Kolde Krig optog mine kammerater og mig ret meget. Selv som soldat i årene 1960-1962, hvor Berlin-muren blev opført, og som historiestuderende fra efteråret 1962, hvor Cuba-krisen udspillede sig, var vi vist ikke særligt optaget af kold krig og international politik."

Læs videre i kapitlet Kilder, forskning og litteratur.

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig

Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig

"De vigtigste militære anlæg på Færøerne blev anlagt i perioden fra slutningen af 1950’erne til begyndelsen af 1960’erne, dvs. de år, hvor skiftende danske regeringer og Folketinget skulle tage stilling til spørgsmålet som stationering af kernevåben på dansk territorium, militære depoter til allierede forstærkningsstyrker og det integrerede militære samarbejde mellem danske og tyske styrker i Østersø-kommandoen (BALTAP)."

Læs videre i kapitlet Militære institutioner og anlæg på Færøerne under Den Kolde Krig.

Sovjetisk kulturpropaganda i Danmark

Sovjetisk kulturpropaganda i Danmark

"I det følgende beskrives den omfattende sovjetiske kulturpropaganda, der blev drevet over for den danske befolkning under Den Kolde Krig. Som instrumenter for denne propaganda tjente dels et stort antal sovjetisk finansierede frontorganisationer i Danmark med den dansk-sovjetiske venskabsforening i centrum, dels rent sovjetiske institutioner. Det sovjetiske regime brugte store beløb på propaganda, der var rettet til befolkningerne i de demokratiske stater. De store problemer med at få den sovjetiske propaganda til at slå igennem i den danske befolkning beskrives og analyseres."

Læs videre i kapitlet Sovjetisk kulturpropaganda i Danmark.

Aksel Larsens Sorte Bog

Aksel Larsens Sorte Bog

"Historikeren Kurt Jacobsen har tegnet et nuanceret portræt af Aksel Larsen i sin disputats fra 1993,1 hvor han ikke lægger fingrene imellem, når det drejer sig om de mørke sider af den danske kommunistførers liv. Litteraturforskeren Poul Behrendt har tidligere argumenteret for, men ikke dokumenteret, at Aksel Larsen i 1937 ved sine udtalelser i Moskva var medskyldig i den ledende danske kommunist Arne Munch-Petersens død i et sovjetisk fængsel i november 1940 ved at rette et skæbnesvangert søgelys mod sin kammerat. Aksel Larsen antydede på sine gamle dage, at der var udstedt enkeltbillet til ham selv til Sibirien. Materiale i de russiske arkiver viser, at Aksel Larsen ikke selv var sart i valg af midler for at redde sit eget skind."

Læs videre i kapitlet Aksel Larsens Sorte Bog.

DKP's finansiering

DKP's finansiering

"De danske kommunister havde ikke alene under Den Kolde Krig, men i hele DKP’s tid store økonomiske problemer. Hovedårsagen hertil var enkel: Der var alt for få, der sluttede op om partiet og støttede det. Basis manglede, men til gengæld havde partiet en meget stor overbygning i form af et omfattende partisekretariat og en omkostningstung partipresse, som meget få ville betale for."

Læs videre i kapitlet DKP's finansiering.

Amerikansk kulturpropaganda i Danmark

Amerikansk kulturpropaganda i Danmark

Dette afsnit omhandler amerikansk kulturpropaganda rettet mod den danske befolkning. Der var dels tale om direkte statslig propagandavirksomhed i Danmark, dels propaganda via dækorganisationer, der blev finansieret af USA. United States Information Agencys (USIA)1 virksomhed i Danmark i perioden 1945-1960 beskrives på grundlag af ikke trykt kildemateriale i amerikanske arkiver, mens den amerikanske indsats for den resterende periode bygger på offentliggjort dansk og udenlandsk litteratur. Den britiske, franske og vesttyske indsats er udeladt. I modsætning til den sovjetiske propaganda vurderes den amerikanske at have haft en betydelig gennemslagskraft.

Læs videre i kapitlet Amerikansk kulturpropaganda i Danmark.

Ulve, får og vogtere. Den Kolde Krig i Danmark 1945-1991

Log ind

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
Password

Opret profil

Få mulighed for at kommentere på bøger.
Brugernavn
E-mail
Password

Glemt password

Indtast din e-mail, og vi sender dine info.

Slet profil

Indtast din e-mail.
E-mail

Tilmeld nyhedsbrev

Indtast din e-mail-adresse for at tilmelde dig nyhedsbrevet.
E-mail

Forlaget Gyldendal – hvor forfatterne er

Gyldendal.dk

g.dk – Gyldendals internetboghandel
- er nedlagt pr. 1. maj 2013.

Nu er du på forlaget Gyldendals hjemmeside.

Her kan du læse om bøger, se film om litteratur, anmelde og komme i dialog med forfatterne.

Vi håber, at du finder den bog, du leder efter.

Velkommen til!