Læs artiklen

5 ting, personer med demens har særligt brug for

5 ting, personer med demens har særligt brug for

Medicinsk og kirurgisk behandling er ikke tilstrækkeligt til at møde de udfordringer, som demens skaber, mener den norske læge, Audun Myskja. Han har mere end 30 års erfaring med ældre og personer med demens. Her er hans forslag til 5 grundpiller, man kan tænke ind i støtten af demensramte, uanset om man er pårørende eller behandler. Grundpillerne stammer fra hans bog Mit hjerte har ikke demens.

1. grundpille: Selvværd

»Personer med demens er smerteligt klar over det, der smuldrer, det, de ikke mestrer. Vi, som omgiver personen med demens, bidrager faktisk hele tiden til at styrke eller svække oplevelsen af selvværd. Hos nogle kan en bemærkning med fokus på det, der svigter, give følelsen af pres eller en byrde. Derfor tror jeg, at vi må forstå, at når vi giver det lille ekstra til den demensramte, er det lige så meget noget, vi giver til os selv.«

2. grundpille: At finde ressourcer

»At være i stand til at gennemføre noget, man har sat sig for, kaldes 'eksekutiv funktion' på fagsprog. Et vanskeligt, men vigtigt begreb, som betegner vejen fra tanke til handling. Personer med demens kan have mistet størstedelen af denne automatiske funktion, som man får indprentet under opvæksten: At kunne gå, cykle, svømme, binde snørebånd, knappe skjorteknapper. 

Her hjælper en 'ressourceorienteret tilgang'. Det kan måske lyde højstemt og abstrakt, men for mig at er det meget konkret at finde ressourcerne i en situation. Har personen med demens svært ved at knappe skjorten, som vedkommende har gjort hele livet, kan det måske hjælpe at snakkesynge:

'Nu skal vi knappe knappen, nu skal vi knappe knappen'.

Rytmisk og opfordrende: Ikke så hurtigt, at tempoet overvælder, men heller ikke så langsomt, at personen med demens ikke bliver revet med. Kroppen kommer i bevægelse, de fumlende bevægelser bliver erstattet af rytme og koordination.«

3. grundpille: Fleksibilitet

»Fleksibilitet handler om at forstå den anden person indefra. Rammer og procedurer er nødvendige i al behandling, men vi er nødt til at være fleksible for at undgå, at reglerne bliver et mål i sig selv. Regler er skabt for menneskers skyld. 

Jeg kan se mange pressede omsorgsmedarbejdere sige: »Ja, det kan du sagtens sige, du aner ikke, hvor travlt, vi har. Vi kan ikke bare tage hensyn til enkeltpersoners særheder.« Men både min egen forskning og faglitteraturen viser faktisk, at det lønner sig at være fleksibel, det lønner sig at respektere de personlige særheder.

Når vi gjorde os mere fleksible i mine projekter, betød det bedre trivsel for både de demensramte og for udslidte omsorgsmedarbejdere og pressede pårørende.«

4. grundpille: Respekt

Re-spekt betyder 'at se på ny', at se den anden med friske øjne. Respekt indebærer, at vi nulstiller alle forestillinger ('Du har altid været doven!' eller 'Olav burde tage sig sammen') og virkelig møder den anden som sås vi for første gang. 

Respekt udtrykker en grundholdning: Viljen til at hjælpe den anden med at beholde råderetten over sit eget liv.

5. grundpille: Råderet over eget liv - og krop

»En af de mest dyrebare værdier, som vi ofte tager for givet, indtil vi mister den, er friheden til at vælge, til at bestemme over sig selv og tage beslutninger for sit eget liv.

Den frihed viser sig i retten til at tænke frit. Men når tankerækken falder fra hinanden, som ved demens, er denne frihed truet.

Mindst lige så central er råderetten over egen krop. Mange har oplevet, f. eks. under en sygehusindlæggelse, hvordan deres krop pludselig bliver allemandseje: Fremmede kan udføre intime handlinger med en krop, hvor følsomme områder er blottet, ofte uden at personen selv bliver spurgt, om det er i orden.

Ved demens er denne situation mere eller mindre permanent. Mange, som udadreagerer, kæmper måske for at genvinde kontrollen over deres egen krop.

Jeg tror, at det vigtigste skridt mod gode løsninger er at være varsom og respektfuld, rolig og værdig og undgå at eksponere følsomme kropsområder.«

Bøger, der måske vil interessere dig

Redaktionen anbefaler: