Gyldendal Uddannelse søger to nye forlagsredaktører til sprogredaktionen

Gyldendal Uddannelse søger to nye forlagsredaktører til sprogredaktionen

Kunne du tænke dig at være med til at præge udviklingen og sætte dit fingeraftryk på læremidler i grundskolens sprogfag?

Da en af vores redaktører går på pension, søger vi en redaktør, der skal være med til at udvikle såvel analoge som digitale læremidler til engelsk i grundskolen.

Herudover søger vi en projektansat redaktør af et års varighed, der ligeledes skal være med til at udvikle læremidler, til fransk i grundskolen. Begge stillinger er fuldtidsstillinger med tiltrædelse 15. august 2017.

Dine primære arbejdsopgaver
Som forlagsredaktør er du projektleder og ansvarlig for en række udgivelser. Du er dybt involveret i alle led i processen - lige fra ide- og konceptudvikling, samarbejde med forfattere, webudviklere og grafikere til markedsføring af det færdige produkt. 

Vores forventninger til dig

Vi forventer, at du har en relevant faglig baggrund og praktisk undervisningserfaring fra grundskolen. 

Derudover lægger vi vægt på, at du
- er fagligt velfunderet og har indgående kendskab til målgruppens ønsker og behov ift. læremidler
- har stærke sproglige kompetencer i såvel dansk som engelsk eller fransk
- kan arbejde selvstændigt og struktureret med flere projekter ad gangen
- er på hjemmebane, når det gælder it
- er god til at skabe og vedligeholde netværk.

Hvad tilbyder vi?
Du får mulighed for at være med til at påvirke udviklingen af læremidler inden for engelsk eller fransk.

Du bliver en del af sprogredaktionen, som består af seks redaktører, der udvikler såvel analoge som digitale læremidler til grundskolen inden for engelsk, tysk og fransk. Arbejdsmiljøet er præget af faglig dygtighed, grundighed, kreativitet, samarbejde, åbenhed og hjælpsomhed.

Vil du vide mere om stillingerne?
Så er du velkommen til at henvende dig til redaktionschef Susanne F. Svendsen på 33755663 eller gusfs@gyldendal.dk.

Din ansøgning
Mail din ansøgning og CV i en samlet PDF-fil senest d. 29. maj 2017.

Stilling som engelskredaktør mailes til: ansoegning2@gyldendal.dk 
Stilling som franskredaktør mailes til: ansoegning4@gyldendal.dk 

Gyldendal Uddannelse er en del af Gyldendal A/S og består af forlagene Gyldendal, Hans Reitzels Forlag og Munksgaard. Gyldendal Uddannelse udgiver læremidler til børnehaver, skole- og lærebøger til grundskoler, gymnasier og læreruddannelser samt erhvervsuddannelser og korte og lange videregående uddannelser. Gyldendal Uddannelse tæller i dag mere end 100 medarbejdere.