Dronning Margrethe: Brødrene Classen vidste og viste, at forretning og samfundssind godt kan gå hånd i hånd

Dronning Margrethe: Brødrene Classen vidste og viste, at forretning og samfundssind godt kan gå hånd i hånd

John Erichsens biografi BRØDRENE CLASSEN er både historien om driftighed i en tid med uanede muligheder og fortællingen om et broderskab. Dronning Margrethe har skrevet forordet - læs det nederst i artiklen.

Foto: Ingrid Riis

Der var tretten år mellem de to brødre Classen, Johan Frederik og Peter Hersleb. De blev født i Oslo i hhv. 1725 og 1738; dér voksede de op og kom derefter begge to til København, Johan Frederik for at studere teologi, Peter Hersleb for at gå embedsvejen.

Johan Frederik fik med nød og næppe sin embedseksamen, men viste sig at være i besiddelse af store evner, både som iværksætter og strateg, og han fik hurtigt etableret et veritabelt forretningsimperium: Han producerede krudt, kugler og kanoner, han grundlagde en hel by, Frederiksværk, som basis for sin virksomhed, han drev skibsfart og købte godser både på Falster og i Nordsjælland, og han blev hovedrig.

Peter Hersleb gjorde karriere i statens tjeneste, men flyttede efter en ydmygende degradering til Frankrig sammen med sin kone og havde i flere år ikke megen forbindelse med sin bror. Han havde haft god grund til at tro, at han skulle arve sin brors formue; men da denne døde i 1792, viste det sig, at langt hovedparten af arven skulle anbringes i en fond, Det Classenske Fideicommis, som stadigvæk eksisterer og arbejder for almennyttige formål.

Peter Hersleb kom sig over skuffelsen og helligede resten af sit liv til dygtigt og loyalt at varetage Fideicommiset og dets interesser.

Det er disse to vidt forskellige og betydningsfulde brødre, John Erichsens bog BRØDRENE CLASSEN handler om; men det er også en bog om den omskiftelige og modsætningsfyldte periode, Oplysningstiden også repræsenterer i Danmarks historie, en tid, der bød på store muligheder for dem, der forstod at gribe dem, og hvor der var lige så stor risiko for bratte fald fra tinderne.


Læs her dronning Margrethes forord til bogen


Det classenske fideicommis er resultatet af generalmajor Johan Frederik Classens liv og indsats. Det er synligt for os den dag i dag. 

Classens person og virke har ikke kunnet undgå at optage os: Hvordan han fra sin opvækst i domorganisthjemmet i det daværende Christiania (Oslo) arbejder sig frem til at blive Danmarks første egentlige industrialist. Det er, som om hvert århundrede har haft behov for sin version af historien: 1800-årene med industrihistorikeren Camillus Nyrops traditionelle, men grundlæggende biografi (1887); 1900-tallet med bogholder i Fideicommiset, Astrid Paludan-Müllers grundige, men også meget personlige version (1923), og ved 225-års jubilæet i 2017 udkommer med denne bog som vort århundredes fortælling. 

Hvert århundrede ser fortællingen i sin optik, stiller forskellige spørgsmål og definerer og fortolker kildematerialet på sin måde.

Fhv. museumsdirektør John Erichsen sætter i denne bog nok så meget lys på den yngre broder, Peter Hersleb, der selv var en af landets betydelige forretningsmænd, men med mange andre interesser, og på Johan Frederik Classen og Peter Hersleb Classen som brødre. Til historien hører, at Peter Hersleb stod som Fideicommisets ’store velgører’. Ved, fuldt historisk berettiget, at inddrage Peter Hersleb i fremstillingen bliver det muligt at trænge tættere ind på begges personlighed, end det i så henseende sparsomme kildemateriale ellers tillader, og at stille spørgsmål som det i et vist omfang overlades til læserne selv at besvare.

Vi får lov at se brødrene Classen i en international økonomisk, teknisk og kulturel sammenhæng.

Navnlig ser vi dog brødrene som fremstående, stræbsomme og selvbevidste borgere, medgrundlæggere af den ambition, dygtighed og kultur, der bar igennem ved grundloven i 1849. Vi ser dem som dygtige forretningsmænd – Johan Frederik
tillige som en temmelig hård mand. I den henseende kan vi intet lære; ej heller af datidens metoder, hvor transparens samt adskillelse mellem offentlig og privat virksomhed ikke var anerkendte principper.

Der, hvor brødrene navnlig har bud til os i dag, er med deres dybe samfundssind og borgerdyd, som ultimativt udmøntede sig i, at deres virksomhed og formue førtes tilbage til samfundet.

Borgerdyd var deres væsentligste drivkraft – af en anden dybde end vor tids mere formelle regler om ’corporate governance’. Brødrene vidste og viste, at forretning og samfundssind godt kan gå hånd i hånd.

Lad os læse bogen, blive fascineret af fortællingen og hver især uddrage den lære heraf, som vi har brug for.

Dronning Margrethe er her fotograferet ved overrækkelsen af biografien BRØDRENE CLASSEN, som hun har skrevet forord til. Foto: Ingrid Riis, 10. september 2017

Find bogen her

Tilføj til ønskeliste

Brødrene classen

John Erichsen

Redaktionen anbefaler: